Podmínky pro návštěvu kulturních akcí

Poslední aktualizace 10. srpna 2021.

1. Při příchodu doložit:

a) Potvrzením od zaměstnavatele či čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce o negativním testu ve škole či školském zařízení

  • negativní POC antigenní test ne starší než 72 hod nebo
  • negativní PCR test ne starší než 7 dní
  • u dětí do 6 let není testování požadováno
  • osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

nebo

b) Laboratorní (lékařské) potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, kdy od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

nebo

c) Certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19, tak že:

  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,
  • a současně očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

2. Ochrana dýchacích cest (ústa a nos) – nutno použít respirátor; děti do 15 let chirurgickou roušku

3. Dezinfekce rukou

4. Namátkové měření teploty u vstupu

5. Pouze místa k sezení