Planetární stezka (old)

Na této stezce od nádraží po hvězdárnu najdete infopanely a modely zmenšených planet. Planety a další vesmírná tělesa na stanovištích představují poměry vzdáleností těles ve sluneční soustavě. Součástí planetární stezky je i galaktická stezka s 5 panely (pod hvězdárnou) se zajímavými informacemi o vesmíru. Planetární stezka pokračuje od hvězdárny do místní části Maršov (celkem 7 km), kde je zakončena infopanelem o hranici sluneční soustavy.[spacer height="1em"]

[spacer height="1em"]Podrobný popis

Planetární stezky mají usnadnit představu o vzdálenostech ve vesmíru, konkrétně mezi planetami Sluneční soustavy. Ty jsou umísťovány do krajiny (znázorněny buď symbolicky – označením, nebo ve vzhledovém provedení planet) v redukovaných vzdálenostech od Slunce.

Planetární stezky obsahují informace o tělesech Sluneční soustavy, o planetách a jejich měsících i dalších objektech, jako je například pás planetek mezi Marsem a Jupiterem, kometách, ale i o tělesech nacházejících se poblíž hranice Sluneční soustavy.
V případě planetární stezky v Uherském Brodě jde o unikátní zpodobnění planet ve tvaru žulových koulí. Materiál pochází ze vzdálených koutů světa, například až z jižní Ameriky, Indie, ale také z naší Českomoravské vrchoviny. Byl vybrán tak, aby struktura kamene a jeho barva korespondovaly co nejvíce s povrchem jednotlivých planet.

Uherskobrodská planetární stezka začíná vedle přechodové lávky nad dopravním terminálem u velkých schodů vedoucích do centra města a končí na sever od města u obce Maršov, kde je poslední panel s informacemi o hranici Sluneční soustavy. Délka této naučné stezky je 7 km. Jednotlivá zastavení doplňují informační panely. V jejím počátečním bodě je umístěno Slunce, které symbolicky prezentuje sluneční paprsek štěrbinových slunečních hodin.
První část stezky, jdoucí městem, zahrnuje svět planet viditelných pouhým okem (Merkur, Venuši, Mars, Jupiter a Saturn). Panely planet pozorovatelných jen dalekohledem (Uran a Neptun) jsou umístěny na severním okraji města. Panel Neptunu, který ukončuje svět planet, se nachází těsně před hvězdárnou. Úsek od Slunce až k hvězdárně je dlouhý 2 km a odpovídá kosmickým 4,5 miliardám km.

Stezka byla projektována tak, aby na své trase propojovala digitální planetárium s hvězdárnou. V planetáriu, které se nachází v Domě kultury, je možné se zastavit a nahlédnout do tajů vesmíru prostřednictvím simulátoru pozorování kosmických objektů na obloze. Na hvězdárně můžeme pozorovat skutečné kosmické objekty dalekohledem.

Planetární stezka dále pokračuje ven z města kolem informačních panelů kosmických objektů, které již na obloze pouhým okem (až na komety) nezahlédneme. U nově rekonstruované kapličky sv. Václava mineme panel trpasličí planety Pluto a panel s aféliem, tj. nejvzdálenějším bodem dráhy Halleyho komety od Slunce. Za Plutem se prostor Sluneční soustavy transformovaný do pozemských rozměrů ubírá podél komunikace směrem na obec Maršov, kde na začátku lesa Rubaniska míjíme ukazatel Kuiperova pásu. Je to plochý pás ledových kometárních těles, obklopující Sluneční soustavu, který se rozprostírá ve vzdálenosti od 6 do 12 miliard km od Slunce. Panel s informacemi o hranici Sluneční soustavy se nachází nad obcí u Střediska environmentálního vzdělávání. Komentované prohlídky planetární stezky zatím končily na hvězdárně u planety Neptun, nebo v případě zhoršeného počasí či brzké tmy v říjnu v planetáriu.

Planetární stezka je vítaným zpestřením popularizace astronomie mezi veřejností a školní mládeží. Díky provedení planet do podoby žulových koulí, rozmístěných v poměrných vzdálenostech (velikostech) od Slunce, získají návštěvníci konkrétnější představu o jejich vzhledu a vzdálenostech mezi tělesy ve Sluneční soustavě tím, že si tyto zmenšené vzdálenosti sami musí projít. Realizace planetární stezky tak přispěla k dalším možnostem osvěty astronomie ve městě. Společně s planetáriem a hvězdárnou umožňuje komplexnější přístup k prezentaci astronomie.