Aktuální družicové snímky Slunce (staré)

AIA 171

AIA 193

AIA 211

AIA 304

4096 | 2048 | 1024 | 512 4096 | 2048 | 1024 | 512 4096 | 2048 | 1024 | 512 4096 | 2048 | 1024 | 512
       

 

HMI Intensitygram

 

HMI Magnetogram

 

LASCO C2

 

LASCO C3

4096 | 2048 | 1024 | 512 4096 | 2048 | 1024 | 512 1024 | 512 1024 | 512

 

O snímcích

AIA 171

Tento kanál je nejvhodnější k pozorování koronálních smyček - oblouků plazmy zvedajících se z povrchu Slunce a pohybujících se podle magnetických siločar. Nejjasnější jsou ty oblasti, kde je magnetické pole nejsilnější.

Kde: svrchní vrstvy koróny
Vlnová délka: 171 angströmů (0.0000000171 m) = extrémní ultrafialové záření
Viditelné ionty prvků: 8x ionizované železo (Fe IX)
Teplota: 1 milion K (~ 1 milion °C)

AIA 193

Tento kanál zvýrazňuje svrchní vrstvu atmosféry Slunce - korónu - a také horké výtrysky plazmy. Horké aktivní oblasti, sluneční erupce a koronální výtrysky hmoty se zobrazují jasně. Tmavé oblasti - zvané koronální díry - jsou místa s malým vyzařováním, nicméně jsou hlavním zdrojem částic obsažených ve Slunečním větru.

Kde: koróna a horké výtrysky plazmy
Vlnová délka: 193 angströmů (19,3 nm) = extrémní ultrafialové záření
Viditelné ionty prvků: 11x ionizované železo (Fe XII)
Teplota: 1,25 milion K (~ 1,25 milionů °C)

AIA 211

Tento kanál zvýrazňuje svrchní vrstvu atmosféry Slunce - korónu. Aktivní oblasti, sluneční erupce a koronální výtrysky hmoty se zobrazují jasně. Tmavé oblasti - zvané koronální díry - jsou místa s malým vyzařováním, nicméně jsou hlavním zdrojem částic obsažených ve Slunečním větru.

Kde: aktivní oblasti koróna
Vlnová délka: 211 angströmů (21,1 nm) = extrémní ultrafialové záření
Viditelné ionty prvků: 13x ionizované železo (Fe XIV)
Teplota: 2 milion K (~ 2 miliony °C)

AIA 304

Tento kanál je nejlepší pro pozorování oblastí, kde se nad povrchem Slunce nacházejí chladnější protuberance. Tyto detaily jsou v ostatních kanálech buď nepozorovatelné, nebo je jeví jako tmavé pruhy. Světlé oblasti jsou místa, kde má plazma vysokou hustotu.

Kde: svrchní chromosféra
Vlnová délka: 304 angströmů (30,4 nm) = extrémní ultrafialové záření
Viditelné ionty prvků: ionizované helium (He II)
Teplota: 50 000 K (~ 49 727 °C)

HMI Intensitygram

Sluneční fotosféra ve viditelném spektru. V této oblasti lze pozorovat sluneční skvrny.

Kde: fotosféra
Vlnová délka: 3900 - 7900 angströmů (390 - 790 nm) = viditelné spektrum
Teplota: 6 000 K (~ 5 973 °C)

HMI Magnetogram

Tento snímek pochází ze zařízení HMI ze sondy SDO. Ukazuje orientaci magnetického pole poblíž povrchu Slunce. Bílá a černá značí opačné magnetické polarity - bílá severní (směrem ven) a černá jižní (směrem dovnitř).

Kde: fotosféra
Vlnová délka: 6173 angströmů (617,3 nm) = viditelné spektrum (oranžová)
Viditelné ionty prvků: neutrální železo (Fe I)
Teplota: 6 000 K (~ 5 973 °C)

LASCO C2 a C3

LASCO (Large Angle Spectrometric Coronagraph) je schopen pořizovat snímky sluneční koróny díky zakrývání slunečního disku malým kotoučkem, čímž vzniká jakési umělé zatmění Slunce. Pozice a velikost slunečního disku je v obrázcích naznačena bílím kruhem. 

Snímky z C2 zachycují vnitřní korónu až do vzdálenosti 8,4 mil. kilometrů od povrchu Slunce.

Snímky z C3 jsou širokoúhlé - zachycují oblast o šířce 32 průměrů Slunce - snímky tedy zachycují oblast až do vzdálenosti 22,5 mil. kilometrů od povrchu Slunce.