Tisková zpráva: Zahájení provozu planetária a pozorování zatmění Slunce

20. března na jarní rovnodennost byl zahájen v Uherském Brodě zkušební provoz digitálního planetária. Současně se zahájením této akce proběhlo v dopoledních hodinách zatmění Slunce, které přilákalo před Dům kultury (DK), kam členové astronomického kroužku přesunuli přenosné dalekohledy Hvězdárny DK Uherský Brod, na 500 osob. Vysoká návštěvnost byla dána jasnou oblohou a vědomím, že je to poslední zatmění Slunce do roku 2021. V téže době probíhalo pozorování zatmění na hvězdárně, kde druhá skupina členů astronomického kroužku připravila živý přenos průběhu tohoto astronomického úkazu na internetu. Za dobu trvání zatmění si živé vysílání pustilo celkem 8209 uživatelů.

Otevření planetária bylo zahájeno proslovy zástupců města, DK a družebního města Nové Mesto nad Váhom. Poté následovala ukázka, co všechno planetárium dovede. Po skončení pořadu následovaly dvě původně neplánované ukázky pro účastníky pozorování zatmění Slunce z řad studentů Gymnázia JAK z Uherského Brodu.

Odpolední program v planetáriu přilákal od 15. do 18. hodiny kolem 100 osob. Do toho počítáme i členy astronomického kurzu, kteří si vyzkoušeli možnosti planetária na závěr nabytého programu, který v celkovém součtu přilákal na hvězdárnu a na DK na 700 osob.