Přehled vybavení

Hvězdárna

Hlavní dalekohled - Newton 500/2500mm

Největším dalekohledem na hvězdárně je od roku 2005 zrcadlový dalekohled typu Newton s průměrem primárního zrcadla 500 mm a ohniskovou vzdáleností 2500 mm. Ustaven je na montáži naší vlastní konstrukce, kterou pro hvězdárnu vyrobily Slovácké strojírny.

Dalekohled je řízen počítačem - o robotizaci se postarala společnost ProjektSoft, která se může chlubit podobnými projekty pro Akademii věd ČR (robotizace největšího dalekohledu v ČR) nebo třeba ESA (robotizace dalekohledů na Evropské jižní observatoři).

Díky své velikosti se jedná o jeden z největších veřejně přístupných dalekohledů na území České republiky.

Dalekohled je pravidelně využíván v rámci pozorování noční oblohy pro veřejnost - návštěvníkům v něm ukazujeme převážně slabší objekty noční oblohy, jako jsou hvězdokupy, mlhoviny nebo galaxie.

Příležitostně je také využíván pro fotografování objektů noční oblohy (fotografie objektů hlubokého vesmíru, fotografie komet).

Dalekohled Cou-Dé 150/2250mm

Druhým největším dalekohledem na naší hvězdárně je čočkový dalekohled unikátní konstrukce Cou-Dé, který varáběla společnost Carl Zeiss. Původně se nacházel v hlavní kopuli hvězdárny, kde v roce 2004 uvolnil místo pro současný hlavní dalekohled.

Svého času byl na hvězdárnu pořizován za 100 000 Kčs (dnes přibližně 4,5 milionu korun). Do Československa mířil ještě se sesterským dalekohledem, který můžete dodnes najít na hvězdárně ve Valašském Meziříčí.

Dalekohled je pravidelně využíván v rámci pozorování noční oblohy pro veřejnost - návštěvníkům v něm ukazujeme převážně silnější (svítivější) objekty noční oblohy, jako jsou Měsíc, planety, hvězdokupy. Slouží také k pozorování Slunce.

Další dalekohledy

Kromě hlavních dvou dalekohledů je hvězdárna vybavena větším množstvím přenosných dalekohledů, které jsou využívány během pozorování nejrůznějších mimořádných úkazů, pro exkurze i prezentace mimo areál hvězdárny.

Zmínit můžeme několik dalekohledů typu Newton 200/1000mm od společnosti SkyWatcher, montáže SkyWatcher EQ-5 s pohonem rektascenční osy, go-to montáž SkyWatcher EQ-6 PRO nebo go-to montáž Meade.

Hvězdárna disponuje také dalekohledem Lunt pro pozorování sluneční chromosféry a provozuje jeden z posledních dvou funkčních spektrohelioskopů na území České republiky.

Ostatní vybavení

Hvězdárna samozřejmě nevlastní jen dalekohledy - máme větší množství vybavení i pro další účely.

Z nejnovějších přírůstků můžeme zmínit radiospektrometr UPRtek MK350S Premium pro přeměřování pouličního osvětlení a vlivů světelného znečištění. Výsledky těchto měření publikujeme v rámci projektu Jaksesvítí.cz.

Pro účely vzdělávacího astronomického kroužku jsem vybaveni rozsáhlou sadou pro provádění a demonstraci různých experimentů z oblasti optiky.

Planetárium

Planetárium v prostorách Domu kultury na Mariánském náměstí je spíš menším planetáriem, které svým vybavením vychází z koncepce přenosných nafukovacích planetárií.

Projekční plochu tvoří podtlakem napínaná kopule o průměru 5 metrů, na kterou je promítán obraz s rozlišením 1200x1200 px. Jako řídící software slouží Spacecrafter Pro 2019 s ovládacím programem MasterPut a naším vlastním software, který vyvinul současní vedoucí hvězdárny, Vít Valečka.

Původní softwarové i hardwarové řešení dodala v roce 2015 společnost NOWATRON Elektronik.