O astronomickém kroužku

Astronomický kroužek má na Uherskobrodské hvězdárně dlouholetou tradici a provází ji prakticky od jejího založení. Kroužek prošel dlouhým vývojem a vystřídal několik vedoucích a lektorů.

V tomto školním roce (2022/2023) probíhá kroužek ve spojení s Domem dětí a mládeže v Uherském Brodě.

Pro koho je Astronomický kroužek určen?

Kroužek je určen pro všechny mladé (ale i starší) a zvídavé zájemce o astronomii, ale i jiné přírodovědné obory. V současné době je kroužek rozdělen do dvou skupin:

  • žáky 2. - 4. tříd základních škol
  • žáky 5. tříd základních škol a starší

Nesplňujete-li výše uvedená věková kritéria, neznamená to, že se do kroužku nedostanete. Vždy jsme otevřeni dalším řešením, proto se nám buď ozvěte (kontakt na vedoucího kroužku níže), nebo za námi rovnou přijďte na hvězdárnu a dle zájmu se domluvíme.

Kolik kroužek stojí?

Astronomický kroužek jako takový je zdarma.

Vzhedem k finančním možnostem hvězdárny si však účastníci učební pomůcky pořizují na vlastní náklady. Pomůckami se rozumí např. psací potřeby, papíry, kalkulačka, otočná mapa oblohy a další. Není třeba pořizovat žádný dalekohled (pracujeme s vybavením hvězdárny) ani literaturu (využíváme vlastní výukové texty).

Kdy přijít?

V tomto školním roce 2022/2023 bude kroužek probíhat každý pátek v 18:00 v planetáriu na Domě kultury nebo na hvězdárně.

Přihlášky je možné stáhnout na webu DDM Uherský Brod, budou také k dispozici vytištěné na úvodní schůzce.

Kdo kroužek vede?

V současné době v kroužku vyučují Vít Valečka, vedoucí Hvězdárny a planetária Uherský Brod, a Michal Braun, dlouholetý člen Uherskobrodského astronomického spolku a demonstrátor hvězdárny a planetária.

Kontakt

Veškeré kontaktní informace naleznete v sekci Kontakt.