Obloha v měsíci listopadu 2015

Viditelnost planet

Pozorování planet se bude v listopadu odehrávat výhradně na ranní obloze, kde nad jihovýchodním obzorem najdeme Venuši jako Jitřenku společně s planetou Mars. Obě planety budou v souhvězdí Panny. Na ranní obloze se také objeví Jupiter, a to v souhvězdí Lva.

Z planet tento měsíc neuvidíme na obloze Merkur a Saturn.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

Na začátku listopadu budeme moci na ranní obloze nad jihovýchodním obzorem pozorovat seskupení Měsíce s planetami Jupiter, Mars a Venuše.

18. listopadu kolem 5. hodiny ráno nastane maximum meteorického roje Leonid. Začátek aktivity roje připadá na období kolem 6. listopadu a končí kolem 30. listopadu. Očekává se 15 velmi rychlých stop za hodinu.

22. listopadu v 21 hod. bude Měsíc v konjunkci s planetou Uran. Uran je možno v blízkosti Měsíce sledovat malým dalekohledem.

30. listopadu nastane ve 3 hodiny ráno nad jihovýchodním obzorem konjunkce Venuše s nejjasnější hvězdou souhvězdí Panny Spikou.

Obloha v listopadu

Při pohledu nad západní obzor uprostřed listopadu kolem 21. hodiny večerní uvidíme hvězdy tzv. letního trojúhelníku. Nejvýše je Vega ze souhvězdí Lyry, pod ní jihovýchodním směrem je Deneb ze souhvězdí Labutě a nejníže nad západním obzorem je Altair ze souhvězdí Orla.

Nad jihem (v sektoru od jihozápadu k jihovýchodu) svítí hvězdy podzimních souhvězdí Pegase, Andromedy, Persea. Nápadný mlhavý obláček – galaxie v Andromedě - leží v blízkosti poledníku ve výšce 40 stupňů nad obzorem. Východní sektor oblohy je vyhrazen souhvězdím zimy. Nad obzorem spatříme oranžovou hvězdu Aldebaran, představující oko Býka, nad ním je výrazný shluk hvězd – otevřená hvězdokupa Plejády. Nad souhvězdím Býka se nalézá souhvězdí Vozky s nejjasnější hvězdou Capellou. Blíže k obzoru na severovýchodě si všimněme dvou nápadných hvězd Castor a Pollux patřících do souhvězdí Blíženců. Nad obzorem na východě září hvězdy jednoho z nejkrásnějších souhvězdí Orion. Je příslibem přicházející zimy…