Pozorování úplného zatmění Měsíce 21. ledna 2019

Dne 21. ledna se uskutečnilo poslední úplné zatmění Měsíce tohoto desetiletí, které bylo možné pozorovat téměř v plné délce z celého území České republiky.

O úkazu

Zatmění samotné začínalo již ve 3:36 SEČ vstupem Měsíce do polostínu. Tato fáze je však pouhým okem velmi špatně pozorovatelná. Samotné částečné zatmění, které je již dobře pozorovatelné, začalo o necelou hodinu později ve 4:33. Oproti zatmění z léta 2018 bylo počasí velmi dobré a krom nízké teploty nic pozorování nenarušovalo. Maximum úplné fáze pak nastalo v 6:12, celý úkaz pak končil v 7:40, kdy se stále ještě „ukousnutý“ Měsíc začal ztrácet v oparu nad kopci nad západním obzorem.

O průběhu akce

Naše hvězdárna byla v den zatmění otevřena pro veřejnost od 4:00. Návštěvníci mohli pomocí našich dalekohledů pozorovat nejenom samotné zatmění, ale i planety Jupiter a Venuši, které po boku Měsíce dominovaly ranní obloze. Využili jsme také toho, že měsíční svit při úplné fázi výrazně zeslábl. Návštěvníci tak měli možnost pozorovat typická jarní souhvězdí, která v současné době vévodí ranní obloze.

Hvězdárnu v průběhu úkazu navštívilo přibližně 50 návštěvníků. Děkujeme všem, kteří se nenechali odradit nepříznivým časem ani počasím a přesto přišli, stejně jako všem, kteří sledovali průběh úkazu na našich stránkách na sociálních sítích.

Fotografie

Průběh úkazu fotografoval náš vedoucí Astronomického kroužku Vít Valečka, jehož fotky průběhu celého úkazu si můžete prohlédnout níže. Fotografováno bylo na Canon EOS 6D skrze náš dalekohled CouDé s ohniskovou vzdáleností 2250 mm.

Další zatmění

Nejbližší další zatmění Měsíce, které bude ale jen částečné, nás čeká již za 6 měsíců – konkrétně v noci z 16. na 17. července 2019. Měsíc se skryje do zemského stínu ze 65 % na necelé 3 hodiny. Kompletní rozpis naleznete v tabulce níže, nákres pak v přiloženém obrázku.

Začátek polostínové fáze:*20 hod 43 min SELČ
Východ Měsíce (Praha):21 hod 03 min SELČ
Začátek částečného zatmění:22 hod 01 min SELČ
Maximální fáze zatmění (65,3 %):23 hod 30 min SELČ
Konec částečného zatmění:00 hod 59 min SELČ
Konec polostínové fáze:*02 hod 17 min SELČ

* Není pozorovatelné pouhým okem

Na další úplné zatmění si pak počkáme více než 6 let – nastane 7. září 2025. Měsíc v tento den vyjde v 19:34 SELČ již zcela ponořen do zemského stínu. Maximum zatmění pak nastane ve 20:11 a celý úkaz skončí již dvě a půl hodiny poté, ve 22:55. Konkrétní informace naleznete v tabulce a grafice níže.

Začátek úplného zatmění:19 hod 30 min SELČ
Východ Měsíce (Praha):19 hod 34 min SELČ
Maximální fáze zatmění:20 hod 11 min SELČ
Konec úplného zatmění:20 hod 52 min SELČ
Konec částečného zatmění:21 hod 56 min SELČ
Konec polostínové fáze:*22 hod 55 min SELČ

* Není pozorovatelné pouhým okem