Obloha v měsíci březnu 2019

Viditelnost planet

Na březnové ranní obloze budeme moci pozorovat planety Venuši, jejíž viditelnost se již zhoršuje, a Jupiter. Příslibem teplejší části roku je jarní rovnodennost, která nastane 20. března. Slunce překročí nebeský rovník a jeho dráha nad obzorem bude stoupat.

Merkur budeme moci pozorovat počátkem měsíce zhruba do 7. března na večerní obloze nad západním obzorem.

Mars můžeme spatřit v první polovině noci. Na konce měsíce se přesouvá ze souhvězdí Berana do Býka. Zapadá po 23. hodině.

Venuše bude ráno nízko nad jihovýchodním obzorem. Na začátku března se přesouvá do souhvězdí Kozoroha, její viditelnost se zhoršuje. V březnu vychází kolem páté hodiny. Od dubna až do listopadu bude nepozorovatelná.

Jupiter najdeme ráno na jihovýchodě a jihu v souhvězdí Hadonoše. Vychází mezi třetí a půl druhou hodinou.

Saturn budeme moci sledovat ráno nízko nad jihovýchodním obzorem v souhvězdí Střelce. Vychází mezi půl pátou a třetí hodinou.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

2. a 3. března uvidíme nad jihovýchodním obzorem seskupení Měsíce s planetami Venuší, Jupiterem a Saturnem.

20. března ve 22 hodin 58 minut nastane jarní rovnodennost. Slunce vstupuje do znamení Berana. Začíná astronomické jaro.

25. března můžeme v druhé polovině noci pozorovat seskupení Měsíce, Jupiteru a poblíž hvězdy Antares nejasnější hvězdy ze souhvězdí Štíra.

Obloha v březnu

Obloha sklonku zimy a začátku jara nabídne na východní straně jarní souhvězdí a nad jihem a jihozápadem zimní souhvězdí, která pomalu opouští hvězdnou scénu. Na začátku března kolem 21. hodiny spatříme nad východním obzorem jednu z nejjasnějších hvězd Arktura ze souhvězdí Pastýře, kterého můžeme vyhledat také tak, že protáhneme lomenou oj Velkého vozu do oblouku, po kterém se až k této hvězdě dostaneme. Nad jihovýchodem uvidíme další jasnou hvězdu Regulus, nejjasnější hvězdu souhvězdí Lva. Západní část souhvězdí (hlavu a hruď Lva) si můžeme představit jako otazník a v místě tečky jasnou hvězdou Regulus. Nad jihem níže nad obzorem svítí nejjasnější hvězda severní oblohy Sirius ze souhvězdí Velký pes a nad ním Procyon, nejjasnější hvězda souhvězdí Malého psa. Ještě nad touto hvězdou spatříme dvě hvězdy ze souhvězdí Blíženců Castor a Pollux. Nad jihozápadem září hvězdy jednoho z nejkrásnějších souhvězdí Orion s typickými třemi hvězdami, které tvoří Orionův pas. Když ho prodloužíme směrem k jižnímu obzoru, narazíme na nejjasnější hvězdu severní oblohy Sirus. Obráceným směrem od Orionova pasu trochu výše svítí oranžová hvězda Aldebaran, nejjasnější hvězda ze souhvězdí Býka. Pod pasem Oriona spatříme pouhým okem mlhavý obláček. Je to Velká mlhovina v Orionu. Nad severozápadním obzorem můžeme spatřit další nápadný mlhavý obláček. Tentokrát se jedná o galaxii v souhvězdí Andromedy. Světlo od této hvězdné soustavy typově podobné Naší galaxii k nám letí přes dva miliony let.