Srážkoměr opět v provozu

Vážení návštěvníci, od dnešního dne jsou opět dostupná data z našeho srážkoměru. Najdete je na obvyklých místech – tedy v textovém výpisu v postranním panelu webu, na stránce meteostanice, v grafech a také na zjednodušené webové stránce.

Stránka se zjednodušeným textovým výpisem dat navíc nově střídá barevné řešení dle východu a západu Slunce – už by tedy neměla v nočních hodinách oslňovat svým světlým řešením.

Omlouváme se za opožděné zprovoznění. Informace o postupu řešení a důvodech zpoždění naleznete níže. Je to delší čtení, proto na konci najdete také velmi zkrácený závěr – doporučujeme k přečtení alespoň ten.

Průběh řešení závady a důvody zpoždění

Srážkoměr byl celkově mimo provoz po dobu přibližně 11 měsíců. Důvodů pro tento stav bylo hned několik – samy o sobě by nebyly až tak vážné, jejich kombinace se ale ukázala jako fatální.

V prvé řadě se do značné míry protáhla samotná diagnostika problému. Věděli jsme, že srážkoměr měřil více, než měl – i během jasného dne naměřil více než 15 mm srážek. Dále jsme pak u některých zákroků museli spoléhat na kolegu – dobrovolníka, který má meteostanici ve správě. Ten je bohužel silně pracovně vytížen a je problém jej fyzicky dostat na hvězdárnu.

Při prvotní kontrole došlo k nálezu koroze na propojení srážkoměru a serveru, které mělo být vodotěsné. Provedli jsme tedy výměnu a pozorovali změny. Bohužel, stav se nezlepšil.

Jako další jsme vyzkoušeli zakrytí srážkoměru. Ten zůstal stále na střeše, ale díky krytu do něj nemohla pronikat voda. Ani tento pokus se nesetkal s úspěchem.

Následovalo tedy demontování a přesun srážkoměru do vnitřních prostor. Zde byl ve stálém prostředí bez změn teplot, srážek a nově napojený přímo na server. Problém se již neobjevoval.

V dalším období jsme se usilovně, různými změnami podmínek a zapojení, snažili problém replikovat – bohužel bez výsledku – srážkoměr vždy měřil korektně.

Došli jsme tedy k závěru, že problém musí být buď s kabely, kterými je srážkoměr propojen se serverem a napájením (cca 25 metrů, 3 kabely), nebo s rušením někde na trase propojení.

Zde narážíme na největší komplikaci opravy. Jak jistě víte, od října roku 2018 byl v dlouhodobé pracovní neschopnosti jediný zaměstnanec hvězdárny, který se nám vrátil teprve na začátku listopadu 2019.

Na otestování nebo natažení nových kabelů ke srážkoměru je třeba vstup do půdních prostor budovy hvězdárny. Ty jsou neosvětlené, velmi stísněné, vyplněné skelnou vatou a podlahu tvoří pouze sádrokartonové desky, pod kterými je už jen volný prostor v místnostech budovy – krok mimo trám by měl za následek propadnutí se. Z důvodů popsaných výše je dovoleno vstupovat do těchto prostor pouze zaměstnancům – v tomto případě jedinému zaměstnanci hvězdárny, který byl od října 2018 do listopadu 2019 v pracovní neschopnosti. S dalším postupem oprav bylo tedy nutné počkat na něj.

Po jeho návratu první testy ukázaly, že v původních kabelech problém není, čímž jsme celý problém eliminovali na rušení na trase kabelu. Začali jsme tedy postupně měnit metodiku testování s ohledem na přesun srážkoměru zpět na střechu.

Nejprve byl srážkoměr kompletně přepojen a zakrytý (aby se do něj nedostala voda) umístěn ven do prostoru za budovou hvězdárny. Zde se chyba opět začala projevovat.

Následovalo opět zevrubné testování se snahou eliminovat různé faktory jako například další rušení a kondenzaci. Postupně jsme také odebírali jednotlivé komponenty srážkoměru. Vše bohužel opět bez výsledku. Všimli jsme si však zajímavé korelace dat z váhového čidla srážkoměru s teplotou vzduchu a rychlostí větru.

Jako poslední jsme tedy srážkoměr opět přepojili a pro eliminaci všech možných i nemožných vlivů jej připojili přes záložní zdroj UPS. Po tomto kroku všechny problémy zmizely. Testování jsme nechali pro jistotu běžet několik dní – v jejich průběhu se srážkoměr choval korektně.

Jako příčinu jsme tedy určili kombinaci dvou faktorů – rušení od ostatního vedení v půdních prostorách a rušení z elektrické sítě způsobené kolísáním napětí.

Srážkoměr byl v pondělí 25. listopadu umístěn na střechu a bylo provedeno nové zapojení po jiné trase a přes UPS s plánovanou výměnou napájecích i datových kabelů za plně stíněné. K této výměně dojde v horizontu několika týdnů.

Závěr

Závadu srážkoměru tedy způsobily následující faktory – rušení od ostatního vedení v půdních prostorách a rušení z elektrické sítě způsobené kolísáním napětí. Několikaměsíční zdržení oprav pak způsobila dlouhodobá pracovní neschopnost jediného zaměstnance hvězdárny (nezastupitelnost zaměstnance).