Informace k nařízení vlády o zákazu akcí

Vážení návštěvníci, v tuto chvíli Hvězdárna a planetárium Uherský Brod neplánuje omezení provozu nad rámec současných opatření.

Přednáška pánů Kondziolky a Tomana, stejně jako Keltský telegraf se uskuteční.

Pravidelné pořady v planetáriu se konají dle běžného programu.

Hvězdárna je nadále z personálních důvodů uzavřena. Doufáme v obnovení provozu v průběhu příštího týdne (16. - 22.3.).

Žádáme návštěvníky, aby byli zodpovědní vůči sobě i svému okolí a zvážili účast na těchto akcích - obzvláště pak, pokud se v předešlých týdnech vyskytovali v rizikových oblastech.
Zjevně nemocní návštěvníci nebudou na tyto akce vpuštěni!

Sledujte prosím náš web a Facebook, kde vás budeme o případných změnách informovat.