Jasná kometa C/2022 E3 (ZTF)

Po roce a půl se opět naskytne možnost spatřit na obloze jasnou kometu. Zatím ji lze pozorovat pouze dalekohledy, pokud ale vyjdou predikce, mohla by být viditelná i pouhým okem. Co je zač a jak ji sledovat?

O kometě

Kometa byla objevena 2. března 2022 v rámci projektu širokoúhlé přehlídky oblohy Zwicky Transient Facility (zkráceně ZTF) v Kalifornii na observatoři Mt. Palomar. Její jasnost v době objevu byla velmi nízká (cca 17 mag), ale i tak se podařilo zpětně dohledat v archivu její fotografie z léta a podzimu 2021.

Kometa C/2022 E3 (ZTF)
Autor: Dan Bartlett

Dráha

Jedná se o tzv. dlouhoperiodickou kometu, které oběh Slunce trvá přibližně 50 000 let a ve svém odsluní (bod dráhy nejdále od Slunce) se od něj vzdálí na 2800 AU (astronomických jednotek), tedy přibližně 419 miliard kilometrů.

V přísluní (bod dráhy nejblíže ke Slunci) byla kometa 12. ledna tohoto roku – přiblížila se ke Slunci na pouhé 1,112 AU (166,3 milionů kilometrů). Nejblíže k Zemi však teprve dorazí. Stane se tak 2. února, kdy se k nám přiblíží na pouhé 0,284 AU (42,5 milionů kilometrů).

Bohužel je to naposledy, kdy tuto kometu uvidíme. Vlivem velkých planet a blízkého průletu kolem Slunce se její dráha po aktuálním průletu nenávratně změní, kometa se vymaní z gravitačního působení Slunce a navždy opustí naši sluneční soustavu.

Dráha komety C/2022 E3 (ZTF) ve sluneční soustavě
Zdroj: NASA JPL

Viditelnost

Kometa je již nyní (16.1.) dobře pozorovatelná malými dalekohledy a triedry. Aktuálně se nachází na pomezí souhvězdí Pastýře a Herkula. Postupně se však bude po obloze pohybovat. Navštíví souhvězdí Draka (22. - 25. ledna), Malého medvěda (26. - 28. ledna), Žirafy (až do 4. února), Vozky (do 9. února) a nakonec Býka. Vysoko na obloze 11. a 12. února také uvidíme její konjunkci s planetou Mars.

Právě v druhé polovině ledna a první polovině února bude kometa na obloze nejjasnější díky její malé vzdálenosti od Země a Slunce. Hranici viditelnosti pouhým okem by mohla překročit již 20. ledna, maximálního jasu pak dosáhne přibližně 2. února.

Je ale třeba dát pozor na Měsíc. Ten je totiž 5. února v úplňku a jeho světlo tak bude pozorování silně rušit až do 8. února, kdy se začne pomalu přesouvat z večerní oblohy na noční – otevře se tak nové pozorovací okno.

O několik dní později, 11. února, během konjunkce s Marsem, již klesne její jas natolik, že opět bude k jejímu pozorování nutný alespoň triedr.

Se snižujícím se jasem se budou pozorovací podmínky horšit – na pozorování v březnu bude již nutný dalekohled a koncem měsíce možnost jejího pozorování skončí.

Pohyb komety po obloze
Zdroj: Petr Horálek/FÚ v Opavě/Stellarium

Kdy pozorovat?

Za ideální doporučujeme pozorování v období před 30. lednem v druhé polovině noci, nebo následně až po 8. únoru naopak ve večerních hodinách. Vždy však co nejdále od měst nebo jiných zdrojů rušivého světla.

Graf vývoje jasu komety od října 2022 do března 2023. Obsahuje naměřené hodnoty (body) i předpověď (křivka).
Zdroj: Astro.cz