Dostal jsem poukaz.
Co dál?

Gratulujeme!

Níže jsme pro Vás připravili informace o tom, jak lze poukaz využít.

Na jaké akce lze poukaz využít?

Na každém poukazu je na zadní straně uvedeno, zda je určen pro vstup na hvězdárnu, do planetária, nebo do obou.

Poukaz opravňuje držitele k bezplatnému vstupu na pravidelné akce konající se v daném místě (tzn. pravidelné programy v planetáriu, pozorování noční oblohy na hvězdárně, v rámci rozšířené otevírací doby během svátků/prázdnin atd.) a na přednášky.

Poukaz bohužel není možné využít pro bezplatný vstup koncerty a kulturní akce.

V případě poukazu pro návštěvu hvězdárny i planetária se jednotlivé návštěvy nevylučují - platí tedy pro jednu návštěvu v planetáriu a jednu na hvězdárně.

Mohu si dohodnout individuální prohlídku?

V případě hvězdárny je možné dohodnout se na individuálním termínu návštěvy. Tento postup ovšem nedoporučujeme kvůli počasí, které bohužel (zatím) ovlivnit nedokážeme. Může tak trvat i několik pokusů, než se sejde počasí s Vašimi a našimi časovými možnostmi.

V případě planetária lze dohodnout individuální termín pouze pro skupiny o 8 a více členech. Pro menší skupiny a jednotlivce toto možné není.

Pro kolik osob poukaz platí?

Poukaz je platný pro počet osob uvedený na zadní straně. Tento údaj může být v případě planetária nahrazen typem vstupného (např. rodinné).

Upozorňujeme, že poukaz není možné dělit (máte-li poukaz pro vstup 2 osob, nelze jej použít 2x pro jednu osobu).

Je platnost poukazu nějak časově omezená?

V současné době není platnost poukazů nijak časově omezená, doporučujeme je však využít do 1 roku. Děkujeme.