Obloha v měsíci únoru 2015

Viditelnost planet

V únoru je Merkur prakticky nepozorovatelný. Večer spatříme za soumraku těsně nad západním obzorem Venuši. Její viditelnost se bude nadále zlepšovat. Společnost Venuši na večerní obloze bude dělat Mars. Spatříme ho též nad západním obzorem v souhvězdí Ryb. Únorové obloze vévodí planeta Jupiter. Vychází po 18. hodině. Na bezmračné obloze ho nemůžeme jako zářivý objekt přehlédnout. Najdeme ho v souhvězdí Lva. Na ranní obloze bude v souhvězdí Štíra kralovat planeta Saturn.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

6. února v 19 hodin nastane opozice Jupitera se Sluncem. Planeta bude proto pozorovatelná po celou noc. V 8 hodin se také Jupiter nejvíce přiblíží k Zemi, a to na vzdálenost 4,346 AU (Astronomická jednotka je 150 mil. km), tj. 650 mil. km.

Z 20. na 21. února večer nad západním obzorem můžeme pozorovat Měsíc v blízkosti Venuše a Marsu. Dalekohledem lze poblíž vyhledat planetu Uran.

Obloha v únoru

Co nám nabízí únorová obloha? Ta je ještě v zajetí zimních souhvězdí. Vyhledejme ty nejznámější. Kolem 20. hodiny v polovině měsíce můžeme nad západním obzorem spatřit podzimní souhvězdí Pegasa, východně od něj souhvězdí Andromedy a Persea. Nad jihem vrcholí zimní souhvězdí Oriona a Býka. 

Na souhvězdí Býka si ukážeme, že se hvězdy nenalézají ve stejné vzdálenosti od Země, jak se nám jeví na obloze. To je klam. Naší iluzi splňuje projekční planetárium, které promítá hvězdy a další kosmické objekty na kulovou plochu, kde jsou jejich obrazy ve stejné vzdálenosti od projekčního přístroje. Ale skutečný pozorovatelný vesmír není „omezen“ projekční kulovou plochou. Hvězdy mají různou prostorovou vzdálenost. Tak například nejjasnější hvězda souhvězdí Oriona Aldebaran je od nás vzdálena 65 světelných let. Promítá se do otevřené hvězdokupy Hyády tvořící hlavu býka. Hvězdy tohoto objektu jsou vzdáleny od nás 150 světelných let.

Pokračujme v prohlídce oblohy. Od souhvězdí Býka severovýchodním směrem uvidíme nad sebou několik jasných hvězd. Nejvýše je dvojice Castor a Pollux ze souhvězdí Blíženců, pod nim Procyon, nejjasnější hvězda souhvězdí Malého psa, a nejníže svítí nejjasnější hvězda severní oblohy Sírius ze souhvězdí Velkého psa.

Vysoko nad východním obzorem spatříme cirkumpolární souhvězdí Velký vůz, vidíme ho na noční obloze po celý rok. Pod ním je souhvězdí nastupujícího jara Lev s jasnou hvězdou Regulus.