Obloha v měsíci červenci 2015

Viditelnost planet

Merkur je v červenci nepozorovatelný.

Venuši uvidíme už jen v první polovině měsíce večer nízko nad západním obzorem. 9. července dosahuje největší jasnosti. V té době se pohybuje souhvězdím Lva. Zapadá před 22. hodinou. Tak jako Venuše zůstává v první polovině měsíce na obloze Jupiter. Obě planety opouštějí kosmickou scénu za nautického soumraku (tj. kdy Slunce neklesne pod obzor pod 12 stupňů).

Mars je nepozorovatelný.

V první půli noci budeme moci pozorovat planetu Saturn. Najdeme ji na pomezí souhvězdí Štíra a Vah. Ranní obloha zůstane planetami neobsazená.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

18. července můžeme večer pozorovat nad západním obzorem Jupiter a seskupení Měsíce a v červáncích se ztrácející planety Venuše.

Obloha v červenci

Nastavili jsme astronomickou otáčivou mapu na začátek druhé poloviny července. Kolem 23. hodiny můžeme nad západem pozorovat souhvězdí jara Pannu s jasnou hvězdou Spicou, směrem k poledníku září Arktur ze souhvězdí Pastýře, pod ním je souhvězdí Štíra. Nad jihem při poledníku leží letní souhvězdí Herkula. Vedle něj směrem k východu najdeme další letní souhvězdí Labuť, Lyru a Orla. Jejich nejjasnější hvězdy tvoří tzv. letní orientační trojúhelník. Nad severovýchodem můžeme pozorovat podzimní souhvězdí Pegasa, a ještě severněji svítí hvězdy souhvězdí Andromedy a Persea.

Podrobnější procházku letní oblohou můžeme začít od žlutooranžového Arktura, nejjasnější hvězdy v souhvězdí Pastýře. Najdeme ho jednoduše tak, že si prodloužíme oj Velkého vozu do oblouku, na jehož konci zmíněná hvězda leží. Je třicetkrát větší než Slunce, ale chladnější. Jeho povrch má oproti slunečnímu teplotu o 2 tisíce stupňů nižší. Vedle tohoto souhvězdí je souhvězdí Severní koruny, oblouček hvězd s nejjasnější hvězdou Gemmou. Jméno v překladu znamená Drahokam. Hluboko pod Pastýřem je málo výrazné souhvězdí zvířetníku Váhy. K Váhám jsou otočena klepeta sousedního souhvězdí Štíra, které u nás vystupuje jen velmi málo nad obzor a často zaniká v oparu nebo světlech pouličního osvětlení. Toto souhvězdí si můžeme představit také jako zednické kladívko. Oranžová hvězda Antares představuje štírovo srdce. Velkou oblast mezi Pastýřem, Štírem, Lyrou a Orlem zaujímá souhvězdí Hadonoše s Hadem. Souhvězdí Herkula představuje svalnatého hrdinu, postavu – hromotluka. Můžeme si ho také představit jako květináč. Pod pravým ramenem se nachází kulová hvězdokupa M 13, která je nejjasnější na severní obloze. Kulové hvězdokupy, kulové útvary plné hvězd, patří k nejstarším skupinám hvězd v galaxii.

Večer, než se setmí, uvidíme na obloze mezi prvními hvězdami vysoko v zenitu tři hvězdy tvořící tzv. letní orientační trojúhelník – Altair, Deneb a Vegu - nejjasnější hvězdy letních souhvězdí.

Souhvězdí Lyry tvoří malý, ale dosti výrazný kosodélník, u jehož horního pravého rohu je Vega, druhá nejjasnější hvězda severní oblohy. Od nás je vzdálená 25 světelných let. Orel se pozná podle typické hvězdné trojice, v níž nejjasnější je hvězda Altair.

Třetí výrazné souhvězdí letní oblohy je Labuť se široce rozepjatými křídly, letící Mléčnou dráhou vstříct Orlu. V ocase svítí nejjasnější hvězda souhvězdí Deneb.