Obloha v měsíci březnu 2016

Viditelnost planet

Merkur a Venuše jsou nepozorovatelné.

Na večerním nebi uvidíme pouze Jupiter. Budeme ho moci pozorovat po celou noc. Vychází brzy večer a nachází se v souhvězdí Lva.

Ve druhé polovině noci (vychází kolem půlnoci) budeme moci pozorovat Mars. Najdeme ho na pomezí souhvězdí Štíra a Vah.

Ve druhé polovině noci bude na obloze také Saturn. Nachází se v souhvězdí Hadonoše.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

20. března v 5 hodin 30 minut vstupuje Slunce do znamení Berana.

Začíná astronomické jaro a nastává teplejší část roku.

20. března ve 20 hodin bude Měsíc v konjunkci s nejjasnější hvězdou souhvězdí Lva Regulem.

22. března ve 4 hodiny bude Měsíc v konjunkci s Jupiterem.

25. března ve 4 hodiny bude Měsíc v konjunkci s hvězdou Spicou, nejjasnější hvězdou ze souhvězdí Panny.

Obloha v březnu

Obloha sklonku zimy a začátku jara nabídne nad východním obzorem vycházející jarní souhvězdí a nad jihem a jihozápadem zimní souhvězdí, která pomalu opouštějí hvězdnou scénu. V polovině března kolem 21. hodiny spatříme nad východním obzorem jednu z nejjasnějších hvězd Arktura ze souhvězdí Pastýře, kterého můžeme vyhledat tak, že protáhneme lomenou oj Velkého vozu do oblouku, po kterém se k této hvězdě dostaneme. Pod ní těsně při obzoru svítí nejjasnější hvězda souhvězdí Panny Spica. Nad jihovýchodem uvidíme další jasnou hvězdu Regulus, nejjasnější hvězdu souhvězdí Lva. Západní část souhvězdí (hlavu a hruď Lva) si můžeme představit jako otazník a v místě tečky najdeme Regulus. Tyto tři jasné hvězdy tvoří tzv. jarní orientační trojúhelník.

Nad jihojihozápadem nízko nad obzorem svítí nejjasnější hvězda severní oblohy Sirius ze souhvězdí Velký pes a nad ním Procyon, nejjasnější hvězda souhvězdí Malého psa. Ještě nad touto hvězdou spatříme dvě nejjasnější hvězdy ze souhvězdí Blíženců Castor a Pollux. Nad jihozápadem září hvězdy jednoho z nejkrásnějších souhvězdí Orion s typickými třemi hvězdami, které tvoří Orionův pas. Když ho prodloužíme směrem k jižnímu obzoru, narazíme na Sirus. Obráceným směrem trochu výše míří Orionův pás k oranžové hvězdě Aldebaran, nejjasnější hvězdě ze souhvězdí Býka. Pod pasem Oriona spatříme pouhým okem mlhavý obláček. Je to Velká mlhovina v Orionu. Nad severozápadním obzorem můžeme pozorovat další nápadný mlhavý obláček. Tentokrát se jedná o galaxii v souhvězdí Andromedy. Světlo od této hvězdné soustavy, typově podobné Naší galaxii, k nám letí skoro tři miliony let.