Obloha v měsíci dubnu 2016

Viditelnost planet

Venuše je nepozorovatelná, ztrácí se v paprscích vycházejícího Slunce. Na večerní obloze uvidíme v polovině měsíce planetu Merkur.

Jupiter budeme moci pozorovat po celou noc kromě jitra. Nalezneme ho v souhvězdí Lva.

Na obloze kromě večera po většinu noci v souhvězdí Štíra najdeme planetu Mars.

Saturn můžeme pozorovat ve druhé polovině noci v souhvězdí Hadonoše

Ze zajímavých úkazů vybíráme

10. dubna před půlnocí bude Aldebaran, nejjasnější hvězda souhvězdí Býka, v blízkosti Měsíce, o půlnoci nastane konjunkce obou těles.

17. dubna je možno pozorovat na ranní obloze v blízkosti planety Mars nejjasnější hvězdu v souhvězdí Štíra Antares. Jméno Antares vzniklo sloučením slov anti Ares, což v překladu znamená podobný nebo soupeř Marsu.

22. dubna kolem 7. hod. nastane maximum meteorického roje Lyrid. Očekává se kolem 18 rychlých světelných stop za hodinu. Pozorování bude rušit světlo Měsíce (3 dny po úplňku). Aktivita roje začíná 16. a končí 25. dubna.

Obloha v dubnu

Procházku za souhvězdími dubnové oblohy začneme (situace pro polovinu dubna kolem 21. hodiny), od západního obzoru, tj. v sektoru, kde se nachází odcházející souhvězdí zimy. Začněme souhvězdím Orion. Můžeme si ho představit jako dvojsekeru nebo motýlka, kdy pás tří hvězd (Orionův pás) tvoří tělo a dvojice jasných hvězd nad ním a pod ním tvoří konce křídel. Vedle tohoto souhvězdí, trochu severněji, je souhvězdí Býka. Nad ním je výrazná skupinka hvězd tvořící otevřenou hvězdokupu Plejády. Protáhneme-li si Orionův pás směrem k obzoru, dostaneme se k nejjasnější hvězdě severní oblohy Síriu ze souhvězdí Velký pes. Severně od tohoto souhvězdí se nalézá souhvězdí Blíženců. Nad Býkem je souhvězdí Vozky s jasnou hvězdou Capellou. Nejjasnější hvězdy zimních souhvězdí Sirius (Velký pes), Procyon (Malý pes), Castor a Pollux (Blíženci), Capella (Vozka), Aldebaran (Býk) a Rigel (Orion) tvoří zimní orientační n-úhelník.

Nad jihem svítí hvězdy jarního souhvězdí Lva, nad ním cirkumpolární souhvězdí Velké medvědice. Další jarní souhvězdí nalezneme na jihovýchodě. Je to souhvězdí Panny. Pro názornost si jí představíme jako závodnici, která běží přes překážkovou dráhu. Nad ní je souhvězdí Pastýře. Nejjasnější hvězdy jarních souhvězdí Spica (Panna), Arktur (Pastýř) Regulus (Lev) tvoří tzv. jarní orientační trojúhelník.