Obloha v měsíci květnu 2016

Viditelnost planet

Planety Merkur a Venuše jsou nepozorovatelné.

Celou noc uvidíme planetu Mars. Najdeme ji v souhvězdí Štíra.

Po většinu noci kromě rána budeme moci pozorovat v souhvězdí Lva také Jupiter.

Celou noc bude na obloze planeta Saturn. Stejně jako v dubnu ji nalezneme v souhvězdí Hadonoše.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

5. května budeme moci kolem 20. hodiny při jasné obloze sledovat světelné stopy meteorického roje Akvarid. Očekává se kolem 40 velmi rychlých stop za hodinu. Pozorování roje by mohlo být příznivé, protože Měsíc den poté dosáhne novu. Aktivita roje začíná už 19. dubna a končí 28. května.

9. května po 13. hodině SELČ až do západu Slunce bude možno pozorovat přechod planety Merkur přes Slunce. První vnější kontakt planety se slunečním diskem nastane ve 13 hod. 12,1 min., druhý kontakt – vnitřní - nastane ve 13 hod. 15,3 min. Střed úkazu připadá na 16 hod. 56,1 min. Pozorování úkazu končí se západem Slunce, protože při třetím a čtvrtém kontaktu bude Slunce již pod obzorem. Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 13 do 21 hodin.

Obloha v květnu

Blížíme se pomalu k letnímu slunovratu, a tudíž bude přibývat denního světla. Uprostřed měsíce Slunce zapadá po půl deváté a pozorování slabších kosmických objektů budeme muset nechat na dobu kolem desáté hodiny. Podíváme-li se v tuto dobu nad západní obzor, uvidíme tam odcházející souhvězdí zimy. Dvojice jasných hvězd Castor a Pollux patří do souhvězdí Blíženců, nad nimi nad severozápadem spatříme Cappelu, nejjasnější hvězdu souhvězdí Vozky. Nad jihozápadem se rozprostírá jarní souhvězdí Lva, znázorňující ležící postavu krále zvířat. Hvězdy tvořící jakoby otazník představují hlavu a jeho hruď, tečka pod otazníkem je nejjasnější hvězda souhvězdí Regulus, kterou Lev drží mezi předními tlapami.

Nad jihem je souhvězdí jara Panna. Souhvězdí Panny si můžeme představit jako závodnici běžící přes překážkovou dráhu. Tři hvězdy tvoří trup, hvězda kolmo k trupu je ruka, pod ní rovnoběžně zhruba v přímce ležící hvězdy představují rozkročené nohy. Jasná hvězda Spica jakoby tvořila chodidlo nakročené nohy nad překážkou. V blízkosti poledníku svítí jedna z nejjasnějších hvězd severní oblohy Arktur ze souhvězdí Pastýře. Vedle tohoto souhvězdí východním směrem je souhvězdí Herkula, představující tělo svalnatého muže. Pro jednoduchost si ho můžeme představit také jako květináč.

Nad východem se objevují dvě jasné hvězdy: Vega ze souhvězdí Lyry a Deneb ze souhvězdí Labutě. Letní souhvězdí už jsou tu.