Pozorování přechodu Merkuru přes Slunce 9. května 2016