Obloha v měsíci srpnu 2016

Viditelnost planet

Srpen přináší na obloze chudou nabídku planet. Jsou pozorovatelné jen dvě a to pouze na večerní obloze.

Mars najdeme nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Štíra.

Nad jihozápadním obzorem také spatříme v souhvězdí Hadonoše Saturn.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

12. srpna můžeme pozorovat tradiční prázdninový meteorický roj Perseid. Maximum nastává odpoledne kolem 15. hod. Na večerní a noční obloze může být pozorováno až 150 velmi rychlých světelných stop za hodinu. Aktivita roje potrvá až do konce prázdnin. Pozorovací podmínky by neměly být tak špatné, Měsíc se nachází dva dny po první čtvrti a zapadá po půlnoci.

24. srpna večer nad jihozápadním obzorem můžeme pozorovat seskupení Marsu a Saturnu poblíž hvězdy Antares, nejjasnější hvězdy ze souhvězdí Štíra. Seskupení můžeme sledovat do konce srpna.

Meteorický roj Perseid

Roj Perseid se objevují již v polovině července, vrcholí mezi 12. a 13. srpnem, přičemž intenzita vzrůstá od 9. srpna. Po 20. srpnu končí. Bohužel ho často ruší světlo Měsíce. Činnost Perseid se během století příliš neměnila. Ze všech meteorických rojů jsou nejpravidelnější a co do doby svého výskytu nejpopulárnější. Nejstarší záznam je v čínských pramenech z roku 830 n. l. Další zmínky jsou v zápisech z 10. a 15. století. Tehdy se objevovaly vlivem precese koncem července. V 18. století připadalo maximum činnosti na svátek sv. Vavřince, tj. 10. srpna, odtud lidové pojmenování Slzy svatého Vavřince. Na tomto roji se prvně potvrdila domněnka (E. Chladni, 1861) o souvislosti meteorických rojů s kometami.

Obloha v srpnu

První hvězdy, které objevíme na potemňující se obloze jsou nad našimi hlavami nad jihem, tvoří vrcholy tzv. letního orientačního trojúhelníku, Vega, Deneb, Altair. Podle těchto hvězd se na letní obloze můžeme orientovat a najít tak i tři nejznámější souhvězdí léta.

Vega, třetí nejjasnější hvězda severní oblohy, leží u horního pravého rohu malého, ale výrazného kosodélníku, který tvoří souhvězdí Lyry. Deneb ze souhvězdí Labutě (souhvězdí představuje letícího ptáka s rozepjatými křídly) se nachází na konci labutího ocasu. Nejjasnější hvězda v souhvězdí Orla je Altair, představuje oko orla. Tímto souhvězdím prochází hlavní rameno Mléčné dráhy. Její pás klenoucí se oblohou připomíná spíše mlhovinu. Že je Mléčná dráha plná hvězd se můžete přesvědčit, když na ni namíříte třeba lovecký trieder.

Nad západem září hvězda Arktur, nejjasnější hvězda v souhvězdí Pastýře. Vedle tohoto souhvězdí je souhvězdí Severní Koruny, pěkný oblouček hvězd s nejjasnější Gemmou, jejíž jméno v překladu znamená Drahokam. Hluboko pod Pastýřem je málo výrazné souhvězdí zvířetníku Váhy. Sousední souhvězdí Štíra u nás vystupuje jen velmi málo nad obzor, tak že není vidět celé. Klepety je otočeno k Váhám. Hvězda Antares představuje srdce Štírovo. Velkou oblast mezi Pastýřem, Štírem, Lyrou a Orlem zaujímá souhvězdí Hadonoše s Hadem. V souhvězdí Herkula, ač nemá jasných hvězd, poznáme svalnatého hrdinu.

Nad východem září hvězdy nadcházejícího podzimu sestavená do souhvězdí Pegase, Andromedy, Persea...