Obloha v měsíci dubnu 2018

Viditelnost planet

Planety v dubnu vyplňují celý časový prostor večerní, noční a ranní oblohy kromě Merkuru, který je nepozorovatelný.

Na večerní obloze můžeme pozorovat nad západním obzorem Venuši. Zapadá mezi 21. a 23. hodinou. Podmínky pro pozorování této planety se zlepšují.

Jupiter můžeme pozorovat po většinu noci kromě večera v souhvězdí Vah. Vychází mezi 21. hodinou 30. minutou a 23. hodinou.

Ráno nad jihovýchodním obzorem můžeme pozorovat Mars. Vychází před třetí hodinou. Najdeme ho v souhvězdí Střelce.

Ráno spatříme také Saturn, a to v souhvězdí Střelce nad jihovýchodním obzorem. Vychází před třetí hodinou. Podmínky pro pozorování se budou zlepšovat a gradovat v polovině roku.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

4. až 8. dubna můžeme pozorovat na ranní obloze seskupení Měsíce, Jupiteru, Marsu, Saturnu a hvězdy Antares, nejjasnější hvězdy ze souhvězdí Štíra.

22. dubna nastane kolem 20. hodiny maximum meteorického roje Lyrid. Očekává se okolo 18 rychlých světelných stop meteorů. Aktivita roje začíná 14. dubna a končí 30. dubna.

24. dubna bude ve 23 hodin Měsíc v konjunkci s nejjasnější hvězdou ze souhvězdí Lva Regulem.

Obloha v dubnu

Procházku za souhvězdími dubnové oblohy začneme (situace pro polovinu dubna kolem 21. hodiny SELČ) od západního obzoru, tj. v sektoru, kde se nachází odcházející souhvězdí zimy. Nad zapadajícím souhvězdím Oriona je souhvězdí Býka. Nad ním je výrazná skupinka hvězd tvořící otevřenou hvězdokupu Plejády. Severně od tohoto souhvězdí se nalézá souhvězdí Blíženců s dvojicí jasných hvězd Castor a Pollux. Nad Býkem je souhvězdí Vozky s jasnou hvězdou Capellou. Nejjasnější hvězdy zimních souhvězdí Sirius (Velký pes), Procyon (Malý pes), Pollux a Castor (Blíženci), Capella (Vozka), Aldebaran (Býk), Rigel (Orion) tvoří zimní orientační n-úhelník.

Nad jihem svítí hvězdy cirkumpolárního souhvězdí Velké medvědice, pod ním je jarní souhvězdí Lva. Další jarní souhvězdí nalezneme na jihovýchodě. Je to souhvězdí Panny. Pro názornost si ji představíme jako závodnici, která běží přes překážkovou dráhu. Nad ním je souhvězdí Pastýře. Nejjasnější hvězdy jarních souhvězdí Spica (Panna), Arktur (Pastýř) Regulus (Lev) tvoří tzv. jarní orientační trojúhelník.