Nové pomůcky pro Astronomický kroužek

Také letos v září zahájil svou činnost Astronomický kroužek, který má na uherskobrodské hvězdárně dlouholetou tradici.

Ve školním roce 2019/2020 bylo navíc možné díky Uherskobrodskému astronomickému spolku a městu Uherský Brod rozšířit nabídku demonstračních pomůcek o třídílnou optickou soupravu, která byla pořízena z Programu dotací města Uherský Brod na podporu různých oblastí činnosti, který každoročně vypisuje město Uherský Brod.

Souprava lektorům umožní názornější výuku optiky a demonstraci vlastností světla a jeho chování ve světě kolem nás.

Na závěr bychom také rádi poděkovali Gymnáziu J. A. Komenského Uherský Brod za vstřícnost a pomoc při vzdělávání mladých na Uherskobrodsku. Před nákupem vlastní optické soupravy se právě s gymnáziem podařilo vyjednat dlouhodobou bezplatnou zápůjčku podobné soupravy ze školního inventáře.