Obloha v měsíci listopadu 2019

Viditelnost planet

Listopadová obloha nabídne večer planety Jupiter a Saturn. Na ranní obloze bude Mars. V polovině měsíce doplní planety na večerní obloze Venuše, na ranní Merkur.

Venuši budeme moci pozorovat na večerní obloze v druhé polovině měsíce nad jihozápadním obzorem. Zapadá kolem 17:30.

Jupiter budeme moci pozorovat večer nízko nad jihozápadním obzorem. Zapadá mezi 18:30 až 17:30. V průběhu měsíce se přesouvá ze souhvězdí Hadonoše do souhvězdí Střelce.

Saturn bude vidět večer nad jihozápadním obzorem. Zapadá mezi 20. až 19. hodinou. Najdeme ho v souhvězdí Střelce.

Mars bude pozorovatelný ráno nad jihovýchodním obzorem. Vychází před pátou hodinou. Nachází se v souhvězdí Panny.

Merkur budeme moci pozorovat v druhé polovině listopadu ráno nad jihovýchodním obzorem. Vychází mezi devátou a půl šestou hodinou.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

11. listopadu nastane přechod planety Merkur přes sluneční disk. U nás bude pozorovatelná první polovina přechodu. První kontakt (vnější) planety se slunečním diskem nastane ve 13 hodin 35,5 minuty. Planeta opustí sluneční disk vnějším kontaktem v 19 hodin 6 minut. To už bude u nás Slunce pod obzorem - zapadá před čtvrt na pět. Hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od 13 hodin.

18. listopadu dojde kolem 6. hodiny k maximu meteorického roje Leonid. Očekává se 15 velmi rychlých stop za minutu. Aktivita roje začíná 6. listopadu a končí 30. listopadu.

24. listopadu bude na večerní obloze k vidění seskupení Venuše, Jupiteru a Saturnu.

24. a 25. listopadu můžeme na ranní obloze pozorovat seskupení Spiky, nejjasnější hvězdy ze souhvězdí Panny, a planet Merkuru a Marsu a Měsíce nad jihovýchodním obzorem.

29. listopadu bude moci sledovat na večerní obloze nad jihozápadním obzorem seskupení Měsíce, Venuše, Jupiteru a Saturnu.

Obloha v listopadu

Při pohledu nad západní obzor uprostřed listopadu kolem 21. hodiny večerní uvidíme hvězdy tzv. letního trojúhelníku. Nejvýše je Vega ze souhvězdí Lyry, pod ní jihovýchodním směrem je Deneb ze souhvězdí Labutě a nejníže nad západním obzorem je Altair ze souhvězdí Orla.

Nad jihem (v sektoru od jihozápadu k jihovýchodu) svítí hvězdy podzimních souhvězdí Pegase, Andromedy, Persea. Nápadný mlhavý obláček – galaxie v Andromedě - leží v blízkosti poledníku ve výšce 40 stupňů nad obzorem. Východní sektor oblohy je vyhrazen souhvězdím zimy. Nad obzorem spatříme oranžovou hvězdu Aldebaran, představující oko Býka, nad ním je výrazný shluk hvězd – otevřená hvězdokupa Plejády. Nad souhvězdím Býka se nalézá souhvězdí Vozky s nejjasnější hvězdou Capellou. Blíže k obzoru na severovýchodě si všimněme dvou nápadných hvězd Castor a Pollux, patřících do souhvězdí Blíženců. Nad obzorem na východě září hvězdy jednoho z nejkrásnějších souhvězdí Orion. Je příslibem přicházející zimy…

Leonidy

Na ranní obloze nalezneme souhvězdí jara, podle jednoho z nich, souhvězdí Lva, byl nazván meteorický roj Leonidy. V tomto souhvězdí leží radiant roje, tj. místo, odkud zdánlivě vyletují meteorická tělíska prozrazující se při průletu atmosférou světelnou stupou, vznikající jejich hořením. V listopadu roku 1799 spatřil cestovatel Alexander Humboldt v jižní Americe z 11. na 12. listopadu tisíce létavic a bolidů meteorického roje Leonid, směřujících od severu k jihu. Domorodci vyprávěli o stejném roji, který se objevil na obloze v roce 1766. Zjev se opakoval i v roce 1883. Ve čtvrt hodině se objevilo okolo 9000 meteorů nad obzorem vyletujících z jednoho místa. Na nebi bylo prý tolik létavic jako sněhových vloček za vánice.