Astronomický kroužek

Astronomický kroužek má na Uherskobrodské hvězdárně dlouholetou tradici a provází ji prakticky od jejího založení. Kroužek prošel dlouhým vývojem a vystřídal několik vedoucích a lektorů.

 

Pro koho je Astronomický kroužek určen?

Kroužek je určen pro všechny mladé (ale i starší) a zvídavé zájemce o astronomii, ale i jiné přírodovědné obory. V současné době je kurz určen pro žáky 4. – 9. tříd základních škol nebo prim až kvart středních škol.

Nesplňujete-li výše uvedená věková kritéria, neznamená to, že se do kroužku nedostanete. Vždy jsme otevřeni dalším řešením, proto se nám buď ozvěte (kontakt na vedoucího kroužku níže), nebo za námi rovnou přijďte na hvězdárnu a dle zájmu se domluvíme.

 

Kolik kroužek stojí?

Astronomický kroužek jako takový je zdarma, členstvím také získáváte možnost volného vstupu na akce Hvězdárny a planetária Uherský Brod.

Vzhedem k finančním možnostem hvězdárny si však účastníci učební pomůcky pořizují na vlastní náklady. Pomůckami se rozumí např. psací potřeby, papíry, kalkulačka, otočná mapa oblohy a další. Není třeba pořizovat žádný dalekohled (pracujeme s vybavením hvězdárny) ani literaturu (využíváme vlastní výukové texty).

 

Kdy přijít?

V tomto školním roce 2019/2020 se kroužek koná každý pátek v 18:00 v přednáškovém sále hvězdárny.

 

Kdo kroužek vede?

V současné době v kroužku vyučují Vít Valečka, vedoucí Hvězdárny a planetária Uherský Brod a Michal Braun.

 

Kontakt

Veškeré kontaktní informace naleznete v sekci Kontakt.