Rok 2015

Slavnostní otevření planetární stezky
Tečka za prázdninami 2015
Návštěva Astronomické společnosti Hradec Králové