Tisková zpráva: Návštěva Astronomické společnosti Hradec Králové

V sobotu 18.4.2015 se uskutečnila návštěva pracovní skupiny Sluneční hodiny Astronomické společnosti Hradec Králové (ASHK) na Hvězdárně DK v Uh. Brodě. Návštěvy se zúčastnili jak členové ASHK, tak řada dalších přátel slunečních hodin z Prahy, Zlína a dalších míst ČR. Přátelé slunečních hodin se sdružují právě při sekci SH na hvězdárně Hradec Králové, kde je hlavní pracoviště slunečních hodinářů, kteří vytvořili celostátní registr slunečních hodin ČR a zabývají se taktéž poradenstvím v tomto oboru. Jsou též spoluvydavateli časopisu Povětroň s vědecky zaměřenou astronomickou tématikou včetně záležitostí týkajících se slunečního hodinářství. Právě redakční rada časopisu je organizátorem výprav za realizacemi SH jak v ČR, tak v zahraničí. Tyto výpravy jsou pak minimálně 2x do roka publikovány v Povětroni, čímž jsou popularizovány zajímavé i netradičně řešené sluneční hodiny.

Organizátorem tohoto výletu byl pan Vratislav Zika, člen skupiny přátel SH s bydlištěm v okolí Zlína – ten byl ASHK pověřen touto 2 denní výpravou v oblasti jižní Moravy a Zlínska. Všem zúčastněným se realizace SH na Hvězdárně DK v Uh. Brodě velmi líbily, a to především svislé SH na 4 světových stranách malé pozorovatelny, analematické vodorovné SH a v neposlední řadě též nově instalované digitální SH (viz fota). Členům sekce slunečních hodin naší hvězdárny byla nabídnuta účast i na dalších výletech za SH pořádaných ASHK.

Za sekci SH Hvězdárny DK v Uherském Brodě
Ing. Karel Šobáň