Obloha v měsíci dubnu 2015

Viditelnost planet

Na večerní dubnové obloze můžeme pozorovat nízko nad západním obzorem Venuši. Koncem měsíce se tamtéž objeví také Merkur.

V první polovině noci budeme moci pozorovat planetu Mars, najdeme ji v souhvězdí Berana.

Jupiter můžeme na obloze sledovat po celou noc kromě rána. Nalézá se v souhvězdí Raka.

Saturn bude pozorovatelný kromě večera po celou noc. Nachází se na pomezí souhvězdí Vah a Štíra.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

8 a 9. dubna bude Měsíc v blízkosti Saturnu.

19. dubna můžeme za příznivých podmínek pozorovat v červáncích velmi nízko nad západním obzorem srpek Měsíce v blízkosti Merkuru a Marsu.

21. dubna v 19 hodin nastane za soumraku nad západním obzorem konjunkce Aldebarana, nejjasnější hvězdy souhvězdí Býka, s Měsícem. Večer nad západním obzorem uvidíme seskupení Venuše, Měsíce a Aldebaranu.

23. dubna nastane po půlnoci maximum meteorického roje Lyrid. Aktivita roje bude od 16. dubna do 26. dubna. Očekává se 18 rychlých světelných stop za hodinu.

Obloha v dubnu

Procházku za souhvězdími dubnové oblohy začneme (situace pro polovinu dubna kolem 21. hodiny) od západního oboru, tj. v sektoru, kde se nachází odcházející souhvězdí zimy. Začněme souhvězdím Orionu. Můžeme si ho představit jako dvojsekeru, nebo motýlka, kdy pás tří hvězd (Orionův pás) tvoří tělo a dvojice jasných hvězd nad ním a pod ním tvoří konce křídel. Vedle tohoto souhvězdí na severozápad je souhvězdí Býka. Nad nim se nachází výrazná skupinka hvězd tvořící otevřenou hvězdokupu Plejády. Protáhneme-li si Orionův pas směrem k obzoru, dostaneme se k nejjasnější hvězdě severní oblohy Síriu ze souhvězdí Velký pes. Severně od tohoto souhvězdí se nalézá souhvězdí Blíženců. Nad Býkem je souhvězdí Vozky s jasnou hvězdou Capellou. Nejjasnější hvězdy zimních souhvězdí Sirius (Velký pes), Procyon (Malý pes), Pollux a Castor (Blíženci), Capella (Vozka), Aldebaran (Býk), Rigel (Orion), tvoří zimní orientační n-úhelník. 

Nad jihem svítí hvězdy jarního souhvězdí Lva, nad ním cirkumpolární souhvězdí Velké medvědice. Další jarní souhvězdí nalezneme na jihovýchodě. Je to souhvězdí Panny. Pro názornost si ji představíme jako závodnici, která běží přes překážkovou dráhu. Nad ním je souhvězdí Pastýře. Nejjasnější hvězdy jarních souhvězdí Spica (Panna), Arktur (Pastýř) Regulus (Lev) tvoří tzv. jarní orientační trojúhelník.

Souhvězdí můžeme považovat za jeden z nejstarších výtvarných projevů. Pospojováním jasných hvězd myšlenými čarami vznikly ve fantazii člověka obrazce představující postavy lidí, zvířat a věcí. Jednotlivá souhvězdí propojil příběhy. Můžeme si je přečíst v řeckých bájích, kde odraz dění na Zemi přenesl člověk na oblohu a transformoval jej do božské podoby. 

V době národního obrození byla snaha dát souhvězdím české příběhy ze slovanské mytologie. Podívejme se příběhy souhvězdí, která můžeme na dubnové obloze pozorovat. 

Začít s orbou se mělo, když vyšla nad obzorem jarní oblohy jasná hvězda Arkturus ze souhvězdí Pastýře, který podle pověsti vynalezl pluh, a tak ho Zeus zvěčnil na obloze. Souhvězdí Pastýře bylo u nás nazváno souhvězdím Přemysla Oráče. Patronem nebes, podsvětí a zemědělství byl v české pohanské mytologii bůh Perun. V tuto roční dobu přebral vládu od bohyně zvané Děva či Děvěna, vládkyně nebes, podsvětí a práva, jejímž idolem byl Triglav. Na jarní hvězdné obloze zapadá vládce zimní oblohy Orion. Jeho pás tvoří tři jasné hvězdy sdružené svorně jako tři hlavy Triglava, zároveň představující jeho kněžky – Kazi, Tetu a Libuši. Okrajové hvězdy souhvězdí Oriona jsou Kosmovým pevným hradem Libušínem. Podle Kristiánovy legendy zakládá vědma Libuše nejprve hrad Prahu a teprve potom posílá pro Přemysla Oráče. Tím se také z trojice odpoutává a na jarní obloze vychází pak jako souhvězdí Panny. V antice toto souhvězdí představovalo dceru Diovu Astraiu, bohyni spravedlnosti a práva. Děvěna jako dcera boha Peruna, hromovládce, měla ve své pravomoci v zastoupení kněžny Libuše tuto funkci. Souhvězdí Panny bylo tedy ve slovanské mytologii souhvězdím Libuše. A právě odtud Libuše posílá pro Přemysla. V tutéž dobu totiž jako Orion zapadá na ranní obloze též souhvězdí Býka, v němž je možno vidět dva Přemyslovy voly zapřažené do pluhu. Následné Přemyslovo zvolení za knížete se projevuje opět astrálně. Blízko hlavy souhvězdí Přemysla Oráče se nachází souhvězdí Severní koruny, kterou měl být korunován samotným Perunem. Podle Kosmy umírá Libuše dříve než Přemysl. Na podzimní obloze zapadá také souhvězdí Panny – Libuše před souhvězdím Pastýře – Přemysla.