Obloha v měsíci dubnu 2017

Viditelnost planet

Na večerní obloze můžeme pozorovat začátkem měsíce nad západním obzorem planetu Merkur. Přelom března a dubna bude v tomto roce obdobím nejlepší viditelnosti planety.

Večer můžeme pozorovat na obloze také Mars. Jeho viditelnost se ale zhoršuje. Najdeme ho nízko nad západním obzorem v souhvězdí Berana.

Po celou noc budeme moci sledovat v souhvězdí Panny největší planetu Jupiter.

Ve druhé polovině noci můžeme pozorovat Pána prstenů - planetu Saturn. Jeho pozorovatelnost se zvolna zlepšuje. Nalézá se na pomezí souhvězdí Hadonoše a Střelce.

Venuše je na přelomu března a dubna nepozorovatelná, bude vidět až ve druhé polovině dubna nad východním obzorem jako Jitřenka. Najdeme jí v souhvězdí Ryb.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

10. dubna ve 23. hod. bude Měsíc v konjunkci s Jupiterem poblíž hvězdy Spiky, nejjasnější hvězdy ze souhvězdí Panny.

22. dubna nastane kolem 14. hod. maximum meteorického roje Lyrid. Očekává se 18 rychlých stop za hodinu. Aktivita roje začíná 16. a končí 25. dubna.

29. března dosahuje Venuše maximální jasnosti.

Obloha v dubnu

Procházku za souhvězdími dubnové oblohy (v polovině dubna kolem 21. hodiny) začneme od západního obzoru, kde se nachází odcházející souhvězdí zimy. Nad zapadajícím souhvězdím Oriona, je souhvězdí Býka. Nad tímto souhvězdím je výrazná skupinka hvězd tvořící otevřenou hvězdokupu Plejády. Protáhneme- li si tři hvězdy Orionova pasu směrem k obzoru, dostaneme se k nejjasnější hvězdě severní oblohy Síriu, ze souhvězdí Velký pes. Severně od tohoto souhvězdí nalezneme souhvězdí Blíženců, s dvojicí jasných hvězd Castor a Pollux. Nad Býkem je souhvězdí Vozky s jasnou hvězdou Capellou. Nejjasnější hvězdy zimních souhvězdí Sirius (Velký pes), Procyon (Malý pes) , Pollux a Castor (Blíženci), Capella (Vozka), Aldebaran (Býk ), Rigel (Orion), tvoří zimní orientační n-úhelník.

Nad jihem svítí hvězdy jarního souhvězdí Lva, nad ním cirkumpolární souhvězdí Velké medvědice. Další jarní souhvězdí nalezneme na jihovýchodě. Je to souhvězdí Panny, pro názornost si ho představíme, jako závodnici, která běží přes překážkovou dráhu. Nad ním je souhvězdí Pastýře. Nejjasnější hvězdy jarních souhvězdí Spica (Panna), Arktur ( Pastýř) Regulus (Lev) tvoří tzv. jarní orientační trojúhelník.