Obloha v měsíci květnu 2017

Viditelnost planet

Nabídka večerní oblohy je chudá. Nízko nad západním obzorem spatříme Mars v souhvězdí Býka. Pozorovací podmínky této planety se zhoršují. Zapadá po 22. hodině.

Merkur je v květnu nepozorovatelný.

Jupiter bude vidět po většinu noci. Nalezneme jej v souhvězdí Panny. Vychází před západem Slunce.

Po většinu noci (kromě večera) budeme moci pozorovat také Saturn. Nachází se na pomezí souhvězdí Hadonoše a Střelce.

Venuše září ráno nízko nad východním obzorem. Promítá se do souhvězdí Ryb.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

5. května nastane maximum meteorického roje Akvarid. Očekává se 50 velmi rychlých světelných stop za hodinu. Začátek aktivity roje nastane okolo 19. dubna a končí kolem 28. května.

8. května o půlnoci nastane konjunkce Měsíce s Jupiterem. Poblíž bude Spika, nejjasnější hvězda ze souhvězdí Panny.

13. května ve 23 hodin nastane konjunkce Měsíce se Saturnem.

27. května ve 3 hodiny ráno bude Měsíc v konjunkci s Marsem.

Obloha v květnu

Podíváme – li se kolem 22. hodiny nad západní obzor, uvidíme tam odcházející souhvězdí zimy. Dvojice jasných hvězd Castor a Pollux patří do souhvězdí Blíženců, nad nimi nad severozápadem spatříme Cappelu, nejjasnější hvězdu souhvězdí Vozky. Nad jihozápadem se rozprostírá jarní souhvězdí Lva, znázorňující ležící postavu krále zvířat. Hvězdy tvořící jakoby otazník představující jeho hlavu a hruď. Tečka pod otazníkem je nejjasnější hvězda souhvězdí Regulus, kterou Lev drží mezi předními tlapami.

Nad jihem je další souhvězdí jara Panna. Souhvězdí Panny si můžeme představit jako závodnici běžící přes překážkovou dráhu. Tři hvězdy tvoří hlavu a trup, hvězda kolmo k trupu je ruka, pod ní rovnoběžně zhruba v přímce ležící hvězdy představují rozkročené nohy. Jasná hvězda Spica jakoby tvořila chodidlo nakročené nohy nad překážkou. V blízkosti poledníku svítí jedna z nejjasnějších hvězd severní oblohy Arktur ze souhvězdí Pastýře. Vedle tohoto souhvězdí směrem na východ je souhvězdí Herkula, představující tělo svalnatého muže. Pro jednoduchost si ho můžeme představit také jako květináč.

Nad východem se objevují dvě jasné hvězdy: Vega ze souhvězdí Lyry a Deneb ze souhvězdí Labutě. Letní souhvězdí už jsou tu…