Pozorování částečného zatmění Měsíce 7. srpna 2017