Mladí astronomové zpět na hvězdárně

Začátkem září se opět otevřou dveře uherskobrodské hvězdárny pro mladé astronomy. Zdejší Astronomický kroužek totiž zahájí další rok své osvětové činnosti. Toto uskupení má mnohaletou tradici – ostatně stálo za samotným vznikem a dalším rozvojem hvězdárny.

Cílem kroužku je prohlubovat u mladých zájem o astronomii a další přírodovědné obory. V jeho průběhu se účastníci naučí mnoho nového nejen o vesmíru kolem nás, ale také o práci s dalekohledy, orientaci na noční obloze a vyzkouší si zpracování vlastního výzkumného projektu. To vše v zázemí hvězdárny, která pro mladé nadšence o astronomii poskytuje vše potřebné.

Astronomický kroužek je otevřen všem zájemcům od 4. třídy ZŠ, až po studenty středních škol. V tomto školním roce 2018/2019 se koná každý pátek na Hvězdárně Uherský Brod. Úvodní schůzka se uskuteční v pátek 7. září v 18:00.

Více informací o Astronomickém kroužku naleznete zde.