Jasné světlo nad západem

Pro mnohé je to největší záhada večerů poslední doby. Jasný bod svítící na západní části oblohy. Někdo si myslí, že jde o hvězdu, jiní zase říkají, že je to UFO. Zeptejte se ale nějakého nadšence do vesmíru a astronomie a ten vám hned odpoví, že je to prosté – je to planeta Venuše!

Jitřenka a Večernice

Právě pod těmito názvy můžete Venuši znát. Jitřenka, jedná-li se o to poslední, co lze vidět ráno na obloze před východem slunce, Večernice pak v případě, že jde o to první, co lze večer vidět na obloze po západu slunce. Nejedná se tak o polárku, jak si občas někteří lidé myslí.

Důvody, proč se Venuše právě takto chová, jsou dva a v následující kapitole si je vysvětlíme.

Venuše po západu slunce s Měsícem
Venuše po západu slunce s Měsícem
Venuše nad Pacifikem (Autor: Brocken Inaglory)

„Hvězda“ ze všech nejjasnější

Venuše je třetím nejjasnějším objektem na obloze po Slunci a Měsíci. Abychom jen tak nemluvili do větru, podívejme se na konkrétní čísla.

Jas objektů na obloze měříme v astronomii v jednotkách jménem magnituda (zkratka mag). Čím je číslo nižší, tím je objekt jasnější a zase naopak, čím je číslo vyšší, tím je objekt slabší. Slunce má přibližně -26 mag, Měsíc v úplňku pak -12 mag. Venuše má aktuálně -4 mag. Pokud bychom se podívali na další objekty, pak například hvězda Sirius ze souhvězdí Velkého psa – nejjasnější ze všech hvězd na obloze – má magnitudu -1,47 a taková Polárka 1,86. Pouhým okem pak za dobrých podmínek daleko od měst můžete vidět objekty do přibližně 6. magnitudy. Na cokoliv slabšího už budete potřebovat dalekohled.

Venuše v části otevřené hvězdokupy Plejády

Vysvětlení tohoto jevu je pak docela prosté. Venuše obíhá ve dvoutřetinové vzdálenosti od Slunce oproti Zemi a její hustá atmosféra odráží přibližně 70 % veškerého dopadajícího světla. Přidejte k tomu, že se nikdy „příliš“ nevzdaluje od Země, a recept na velmi jasný objekt na obloze je hotov.

To ale není tak úplně všechno. Pokud byste se totiž vydali za bezměsíčné noci někam daleko od měst, kde je kvalitní tma, mohli byste pozorovat také další zajímavý důsledek Venušina velkého jasu – mohli byste vidět svůj vlastní stín!

Stín dalekohledu od Venuše (Autor: Vincent Jacques)

Věčný průvodce Slunce

První záhadu – obrovský jas – jsme tedy vyřešili. Proč se ale Venuše objevuje na obloze jen večer nebo ráno?

I zdůvodnění této vlastnosti je mnohem snazší, než by se mohlo zdát. Z pohledu ze Země je Venuše tzv. „vnitřní planetou“. To znamená, že obíhá v prostoru mezi Sluncem a Zemí. Když si tedy (s pomocí obrázku níže) představíte, jak celá situace vypadá, vše by mělo být již jasné.

Pohled na Venuši ze Země (Autor: Chris Alamilla)

Fáze

Ne, nebojte se, nezačneme se nyní zcela nepochopitelně bavit o elektřině. Jak vám dozajista vštěpovali do hlavy už na základní škole, Měsíc má fáze – úplněk, poslední čtvrť, nov a první čtvrť. Je to důsledek toho, jak obíhá kolem Země.

Když se ale vrátíte k poslednímu obrázku, asi vás napadne, že něco podobného by se mohlo dít i u Venuše. A máte pravdu. Děje! Sice to nikdy pouhým okem neuvidíte, ale v dalekohledu s trochu větším zvětšením lze snadno pozorovat, že Venuše ve skutečnosti není celá kulička, ale malý srpeček. Ten se pak bude měnit podle toho, v jaké pozici je Venuše vůči Slunci a Zemi.

Zjednodušeně tak, že pokud se budeme bavit o Jitřence, bude mít srpek tvar připomínající písmeno „C“, v případě Večernice pak písmene „D“.

Fáze Venuše (Zdroj: ESO)

Žádná dovolenková destinace

To jsou informace k Venuši na obloze. Jak ale vypadá samotná planeta? Jak už napovídá nadpis, na dovolenou tam prosím nejezděte.

Povrchové teploty dosahující díky silnému skleníkovému efektu 500 °C, obrovský atmosférický tlak, deště kyseliny sírové. Na povrchu najdete více než 1600 sopek. To je ve zkratce Venuše. Jedná se o nehostinné místo, kam vás asi žádná cestovní kancelář lákat nebude. Přesto je pro nás astronomy zajímavá.

Povrch Venuše na snímku ze sondy Veněra 13 (Zdroj: Smithsonian's National Air and Space Museum)

Planeta ze všech nejjasnější

Až tedy dnes večer uvidíte těsně po západu slunce na obloze velmi jasnou osamocenou „hvězdičku“, vězte, že jde o Venuši. Planetu, která se sice nehodí pro dovolenou, i tak nás ale může mnohé naučit.

A když si počkáte do letošního července, budete se s ní moci potkat zase ráno.

Článek pochází z roku 2020.
V roce 2023 bude nad ránem Venuše pozorovatelná až na konci srpna.