Vláčky na obloze aneb Řady „putujících“ hvězdiček

Posadíte-li se v noci někam dál od světel města a zadíváte se na noční oblohu, naskytne se vám pohled ne nepodobný tomu, který měli naši předkové. Měsíc, hvězdy, planety, mléčná dráha a sem tam nějaký meteor. Anebo ne?

Časy se mění

Zatímco naši předkové měli pozorování noční oblohy díky nižšímu světelnému znečištění o dost snazší, nejedná se o jedinou změnu. Oblohu dnes také brázdí letadla a družice, které mohou v hlavách nezasvěcených evokovat myšlenky na UFO.

A jaký je tedy na obloze rozdíl mezi letadlem, družicí a meteorem? Je to prosté.

Nejprve letadla. Ta blikají, jak se ostatně můžete přesvědčit na videu níže. Pokud tedy vidíte objekt, který se pohybuje oblohou vůči hvězdám konstantní rychlostí a bliká (občas lze rozeznat jednotlivé barvy – červenou, zelenou, popř. i bílou), jedná se o letadlo.

Ukázka letadel na noční obloze

Družice pro změnu vypadají jako hvězdičky cestující oblohou. Pohybují se také konstantní rychlostí vůči okolí. Mohou však také různě zjasňovat nebo zeslabovat. Změny v jasu mohou být i velmi náhlé a podobat se „bliknutí“. Na rozdíl od letadel není však to, že družice svítí, způsobeno nějakými světly na jejich palubě. Naopak družice svítí díky tomu, že odráží (většinou solárními panely) sluneční světlo a „hází tak na nás prasátko“. Podobně to asi každý z nás jako malý zkoušel s pravítkem ve škole.

Ukázka družic na noční obloze
("ohony" za družicemi jsou důsledkem použité technologie pro záznam obrazu - očima je nelze pozorovat)

Meteor pak bude nejsnadnější k rozeznání. Jeví se jako světelný bod, který velmi rychle proletí částí oblohy. V průběhu letu může zásadním způsobem měnit jasnost, popřípadě se může rozpadnout. Průlet tělesa atmosférou může být také doprovázen syčivým zvukem, v případě bolidu, který exploduje nad povrhem, i výbuchem.

Ukázka "padající hvězdy" - meteoru

To je v podstatě vše, co potřebujete vědět k rozeznávání podivných pohybujících se objektů na noční obloze.

Můžete se však setkat s ještě jedním zajímavým úkazem, který mnoho lidí zaskočí.

„Hvězdné“ vláčky

V poslední době se s tímto úkazem můžete setkat stále častěji – řada světelných bodů v téměř pravidelných rozestupech, které se během několika minut přesouvají napříč celou oblohou. Mohou být různě jasné – někdy velmi slabé, stěží pozorovatelné, jindy naopak velmi jasné, skoro jako ty nejjasnější hvězdy na obloze.

Ani tentokrát ale nejde o UFO. Jedná se o družice Starlink společnosti SpaceX.

"Vláček" družic Starlink na noční obloze

"Vláček" družic Starlink s jasnými odlesky

Souhvězdí Starlink

Cílem projektu Starlink je globální pokrytí dostupným satelitním připojením k internetu. Celý projekt je plánován na několik let.

Aktuálně je na oběžné dráze 362 satelitů Starlink (stav k 20.4.2020). Při dokončení projektu jich však bude necelých 12 tisíc! Pro srovnání, v roce 2019 se na oběžné dráze nacházelo celkem 1957 funkčních satelitů. Projekt Starlink tedy toto číslo zvýší na sedminásobek!

Vlevo konečný stav první fáze, vpravo celkový (Zdroj: SpaceX)

Po vypuštění se jednotlivé družice na oběžné dráze řadí za sebe do pomyslného „vláčku“, který je pak možné ze Země pozorovat. Postupně jsou pak naváděny na stabilní oběžnou dráhu, na které by měly zůstat po celou dobu své plánované životnosti – tedy přibližně 5 let – než budou nahrazeny novým kusem.

Smetí na oběžné dráze

Nebudeme se zde pouštět do složitých debat ohledně kosmického smetí nebo vzniku tzv. Kesslerova syndromu. To přenecháme jiným.

Za zmínku stojí, že největší počet satelitů (celkem 7518) bude vypuštěn na poměrně nízkou oběžnou dráhu do výšky kolem 320 km. Na udržení v této výšce jsou třeba pravidelné aktivní zásahy. Pokud by se tedy některý satelit porouchal nebo by s ním byl ztracen kontakt, nebude ani docházet ke korekcím dráhy. To bude mít za následek vychýlení z dráhy a v řádu několika týdnů „pád“ do atmosféry, kde satelit kompletně shoří (na což jsou stavěny).

Konec noční oblohy

Oprávněné jsou však obavy spojené s noční oblohou. Již dnes je pro mnohá odborná zařízení problém provádět astronomická a radiologická pozorování a měření. Výrazné zvýšení „provozu“ na oběžné dráze by mohlo znamenat další problémy.

Galaxie M101 a satelity (Autor: Fabian Neyer)

SpaceX si je možných nepříjemností podle tvrzení Elona Muska vědomo a plánuje je řešit. Ať už se bude jednat o budoucí tmavší povrch jednotlivých satelitů, možné přidání stínítek a další opatření, která mají adresovat problémy s vizuální stránkou, nebo systémy pro aktivní zamezení kolizím na základě dat od NORAD, přetrasování družic v průběhu důležitých astronomických měření a omezení užívaných rádiových frekvencí. Ty mají zase adresovat ostatní možné komplikace, které by Starlink mohl způsobovat.

Zda se však dočkají realizace a setkají s úspěchem, to uvidíme až s postupujícím časem.

Více o celém systému Starlink se můžete dočíst například zde: https://www.elonx.cz/vse-o-konstelaci-starlink/

Nová éra

Až tedy večer na obloze uvidíte řadu „letících hvězdiček“ vězte, že nejde o UFO, ale o skupinu satelitů, které v mnohém možná předznamenávají novou éru nejen v oblasti telekomunikací. Zda však tato nová doba opravdu nastane a jak bude vypadat, to je zatím ve hvězdách.

Nezbývá tedy než doufat, že v budoucnu, až budeme sedět pod noční oblohou, bude stále velmi podobná té, která inspirovala naše předky k tomu, že jsme se odvážili opustit bezpečí naší malé modré tečky ve vesmíru.

Časosběrný snímek zachycuje dráhy družic (nejen) projektu Starlink. Na pozadí jsou dráhy hvězd.
(Autor: Global Meteor Network)