Obloha v měsíci dubnu 2022

Viditelnost planet

Na večerní dubnové obloze uvidíme pouze Merkur, a to až ve druhé polovině měsíce. Na ranní obloze budeme moci sledovat planety Venuši, Mars a Saturn. Na konci dubna se k nim pak přidá Jupiter.

Merkur bude pozorovatelný ve druhé polovině měsíce večer nad severozápadním obzorem. V tomto roce bude mít nejlepší pozorovací podmínky pro večerní pozorování. Vychází po šesté hodině večerní.

Venuše bude na obloze ráno nízko nad jihovýchodním obzorem. Na začátku dubna vychází kolem páté hodiny, na konci měsíce po čtvrté hodině. Od 3. dubna přechází planeta ze souhvězdí Kozoroha do souhvězdí Vodnáře, kde je do 27. dubna, pak vstoupí do souhvězdí Ryb.

Mars budeme moci pozorovat ráno nízko nad jihovýchodním obzorem. Na začátku dubna vychází před pátou a na konci po čtvrté hodině. Od 1. dubna je v souhvězdí Kozoroha, od 11. dubna přechází do souhvězdí Vodnáře.

Jupiter se bude na obloze objevovat na konci měsíce, a to ráno nízko nad východním obzorem. V polovině dubna se planeta přesouvá ze souhvězdí Vodnáře do souhvězdí Ryb. Na konci měsíce vychází před pátou hodinou.

Na ranní obloze bude také Saturn, a to nízko nad jihovýchodním obzorem. Najdeme ho v souhvězdí Kozoroha. Vychází mezi pátou a čtvrtou hodinou.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

5. dubna budeme moci na ranní obloze nad jihovýchodním obzorem pozorovat seskupení planet Marsu, Venuše a Saturnu.

22. dubna kolem 21. hodiny nastane maximum meteorického roje Lyrid. Očekává se okolo 20 světelných stop za hodinu. Aktivita roje začíná kolem 14. dubna a končí s koncem měsíce.

Od 24. do 28. dubna spatříme na ranní obloze, jak Měsíc postupně prochází kolem skupiny planet Saturnu, Marsu, Venuše a Jupiteru.

30. dubna kolem 23. hodiny nastane nízko nad východním obzorem konjunkce Venuše s Jupiterem.

Obloha v dubnu

Procházku za souhvězdími dubnové oblohy začneme od západního obzoru, tj. v sektoru, kde se nachází odcházející souhvězdí zimy. Nad zapadajícím souhvězdím Oriona je souhvězdí Býka. Nad ním pak výrazná skupinka hvězd tvořící otevřenou hvězdokupu Plejády. Protáhneme-li si Orionův pas směrem k obzoru, dostaneme se k nejjasnější hvězdě severní oblohy Síriu ze souhvězdí Velký pes. Severně od tohoto souhvězdí se nalézá souhvězdí Blíženců s dvojicí jasných hvězd Castor a Pollux. Nad Býkem je souhvězdí Vozky s jasnou hvězdou Capellou. Nejjasnější hvězdy zimních souhvězdí Sirius (Velký pes), Procyon (Malý pes), Pollux a Castor (Blíženci), Capella (Vozka), Aldebaran (Býk), Rigel (Orion) tvoří zimní orientační n-úhelník.

Nad jihem svítí hvězdy jarního souhvězdí Lva, nad ním cirkumpolární souhvězdí Velké medvědice. Další jarní souhvězdí nalezneme na jihovýchodě. Je to souhvězdí Panny. Pro názornost si ji představíme jako závodnici, která běží přes překážkovou dráhu. Nad tímto souhvězdím je souhvězdí Pastýře. Nejjasnější hvězdy jarních souhvězdí Spica (Panna), Arktur (Pastýř) Regulus (Lev) tvoří tzv. jarní orientační trojúhelník.