Ohlédnutí za rekordním rokem 2022

Rekordních 15674 návštěvníků! Tolik v průběhu roku 2022 přilákala Hvězdárna a planetárium Uherský Brod na své nejrůznější akce.

Letošní úspěch se však netýká jen celkového počtu návštěvníků za rok. Dařilo se i v průběhu samotného léta. Za poslední 4 roky se nám podařilo v červenci a srpnu zvýšit návštěvnost samotné hvězdárny 3krát a celkovou návštěvnost 2,5krát.

Děkujeme všem, kteří zavítali na naše akce. Moc si vážíme Vaší přízně a doufáme, že nám ji zachováte i v budoucnu.

Pohádky pod oblohou 2022

Pořádané akce

V průběhu roku jsme celkem pořádali 342 akcí. Toto číslo zahrnuje pravidelná pozorování oblohy na hvězdárně, programy v planetáriu, přednášky pro veřejnost, kulturní akce a mnoho dalšího.

Tradiční populárně naučné přednášky na hvězdárně měli například Tomáš Přibyl, Dušan Majer, Miloslav Druckmüller nebo Jan Kondziolka.

Pravidelná pozorování na hvězdárně a programy v planetáriu zase lákaly návštěvníky nejen ze všech koutů republiky, ale také ze zahraničí – kromě nedalekého Slovenska také z Německa, USA nebo Kanady.

Nově se také naše nabídka rozrostla o nedělní pozorování Slunce na hvězdárně v období od května do září. Jsme rádi, že se tato novinka líbila.

Zkusili jsme také zabrousit mimo naše tradiční témata – došlo také na cestopisnou přednášku o roadtripu po Albánii, nebo seminář k datovým schránkám.

Dočkali jsme se také několika mimořádných úkazů na obloze. Jarní pozorování zatmění Měsíce bylo sice komplikovanější, protože připadlo na pondělí brzo ráno – přilákalo tedy jen několik nejodvážnějších. Vše ale vynahradilo podzimní částečné zatmění Slunce. To bylo možné pozorovat dalekohledy u nás na hvězdárně i před Domem kultury a díky příznivějšímu času kolem poledne jej pomocí našich dalekohledů pozorovaly stovky lidí.

Nenavštěvuje nás ale jen „běžná veřejnost“. Celou jednu třetinu našich návštěvníků tvoří školy, školky, domy dětí a mládeže a nejrůznější spolky převážně ze Zlínského a Jihomoravského kraje. Jako skvělou učební pomůcku využívají především komentované procházky planetární stezkou a návštěvy planetária. Především v letních měsících ale využívají také hvězdárnu, nebo možnosti pozvat si nás s dalekohledem na svůj letní tábor.

Ne vždy se ale daří. Co nás nesmírně mrzí je neúspěch týkající se letních koncertů na hvězdárně, kdy se jeden kvůli nepříznivému počasí nekonal a druhý se nepodařilo organizačně zajistit. Doufáme, že v novém roce se bude dařit více.

Z činnosti

Důležité věci se dějí ale také za pomyslnou oponou.

V průběhu roku jsme tak měli příležitost účastnit se několika odborných projektů. Hostili jsme například projekt Hvězdárny Vsetín v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG.

Dlouhodobě také pracujeme na nejrůznějších vlastních projektech týkajících se světelného znečištění, jejichž výstupy na zveřejnění stále čekají. Těšit se můžete v první půli roku 2023.

Zahájili jsme také dialog s Českým hydrometeorologickým ústavem, který zvažuje budoucí umístění plnohodnotné automatické meteorologické stanice na území Uherského Brodu – konkrétně na naší hvězdárně.

Astronomický kroužek

Vzdělávací Astronomický kroužek pro žáky a studenty základních a středních škol má na hvězdárně dlouholetou tradici a ve své podstatě stál za jejím samotným vznikem.

Těší nás, že ve školním roce 2022/2023 můžeme již podruhé spolupracovat s Domem dětí a mládeže. I díky němu kroužek v tomto školním roce navštěvuje více než 20 mladých zájemců o vesmír a svět kolem nás.

Uherskobrodský astronomický spolek

Na hvězdárně sídlí také Uherskobrodský astronomický spolek, který pořádá v průběhu roku hned několik akcí, pomáhá s činností hvězdárny a sám je činný v dalších oblastech.

Mezi nejoblíbenější akce se dlouhodobě řadí například Slunovrat nebo Keltský telegraf. V loňském roce jste však mohli také zamířit třeba na besedové odpoledne s rodiči a dětmi z Ukrajiny, které se konalo na hvězdárně.

Společně s hvězdárnou se spolek účastnil také slavnostního průvodu u příležitosti oslav 750 let povýšení Uherského Brodu na město královské.

Činnost spolku pravidelně podporuje Město Uherský Brod prostřednictvím dotací.

Výhled na rok 2023

Nový rok s sebou přináší nové výzvy a my doufáme, že se nám bude dařit dále úspěšně růst.

Kromě pravidelné otevírací doby na hvězdárně a v planetáriu budeme i v tomto roce pokračovat v odborných přednáškách a kulturních akcích – věříme, že letošní léto bude ještě lepší než to minulé.

Doufáme také, že se nám podaří realizovat plánované rozšíření areálu hvězdárny, který již při letních akcích kapacitně nedostačuje. Pokud Vás toto téma zajímá více, v budoucnu plánujeme článek, který vysvětlí naše plány.

Areál hvězdárny se sousedním pozemkem

Věnovat se budeme i školám – ve spolupráci s Městem Uherský Brod připravujeme projekt pro mladé zájemce o vědu, vesmír a přírodu kolem nás. Právě těmto začínajícím mladým nadšencům chceme dát příležitost zkusit zkoumat a prezentovat své objevy. Více podrobností se chystáme zveřejnit již brzy.

Činní určitě budeme i v odborné oblasti. Na publikaci čekají některé naše projekty týkající se světelného znečištění a v druhé polovině roku pak budeme hostit seminář Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Poděkování

Kromě našich návštěvníků děkujeme v neposlední řadě také všem dobrovolníkům a pracovníkům, kteří zajišťují provoz hvězdárny a planetária. Díky také patří všem z Městského informačního centra a Odboru školství MěÚ za skvělou spolupráci, které si nesmírně vážíme.