Mezinárodní seminář na hvězdárně

V polovině září organizovala Sluneční sekce České astronomické společnosti ve spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie věd ČR na hvězdárně v Uherském Brodě dvoudenní mezinárodní seminář k relevantnosti kreseb v moderní době. Toto téma je v poslední době dosti aktuální.

Od devadesátých let, kdy byla vypuštěna sonda SOHO do vesmíru se popularita pozorování sluneční fotosféry metodou projekce výrazně snížila. Nepomohly tomu ani již finančně dostupnější sluneční filtry, které přilákali mnohé pozorovatele k fotografování. Sluneční kresba je přitom velmi důležitou součástí výzkumu vývoje sluneční aktivity – ostatně jde o nejdéle trvající fyzikální experiment na světě – lidstvo tako pozoruje Slunce již 400 let.

Protože jsou však data vytvářena člověkem, je toto pozorování subjektivní nikoli objektivní. Abychom vyhodnotili data správně vyhodnotit, je potřeba více pozorovatelů v jeden den. Pro různorodost počasí je vhodné, aby byly také různě rozmístěni po republice. Sluneční sekce České astronomické společnosti vede československou síť amatérských i profesionálních pozorovatelů s téměř 100 členy. Právě pro klesající počet pozorovatelů byl zorganizován tento seminář. Akce se zúčastnilo celkem 15 zájemců z České i Slovenské republiky.

Text: Martina Pavelková
Foto: Archiv AVČR