Obloha v měsíci říjnu 2017

Viditelnost planet

Jaká je říjnová nabídka planet na obloze? Merkur a Jupiter jsou nepozorovatelné.

Na večerní obloze zahlédneme pouze Saturn. Najdeme ho nízko nad jihozápadním obzorem v souhvězdí Hadonoše.

Další planety Mars a Venuši uvidíme až ráno nad východním obzorem. Najdeme je na hranici souhvězdí Lva a Panny.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

5. října na ranní obloze uvidíme přiblížení planet Marsu a Venuše.

17. a 18. října ráno nad východním obzorem můžeme pozorovat seskupení Měsíce a planet Marsu a Venuše.

18. října ráno ve 3 hodiny uvidíme konjunkci Měsíce s Venuší.

21. října nastane maximum meteorického roje Orionid. Očekává se 15 světelných velmi rychlých stop meteorů za hodinu. Aktivita roje začíná již 2. října a končí 11. listopadu.

Obloha v říjnu

Prohlídku říjnové oblohy začneme na západním obzoru, kde kolem 21. hodiny nad jihozápadem spatříme hvězdy tzv. letního trojúhelníku Deneb, Vega a Altair. Blízko poledníku můžeme pozorovat podzimní souhvězdí Pegase. Nad ním je jasný „mlhavý“ obláček galaxie v Andromedě. Severovýchodně od ní jsou dva obloučky hvězd tvořící souhvězdí Persea. Nad východním obzorem vychází souhvězdí zimy Býk s jasnou hvězdou Aldebaran. Kolem půlnoci vychází Orion. Z tohoto souhvězdí budou zdánlivě vyletovat světelné stopy meteorů podzimního roje Orionid., Na severovýchodě nad Orionem můžeme pozorovat jasnou hvězdu Capellu ze souhvězdí Vozky.

Původ hmotných částeček milimetrových až několikacentimetrových rozměrů tohoto roje je jako u ostatních rojů v kometách, od kterých se oddělily, a za kometou vytvořily prachovou stopu. U Orionid se konkrétně jedná o slavnou kometu Halleyovu.

Když proud částeček protne dráhu Země, po které se naše planeta pohybuje kolem Slunce, a zároveň se planeta v tomto křížení nachází, dojde k setkání částic s atmosférou Země. Tam v rychlosti mnoha kilometrů za sekundu dochází k hoření čádteček. Přitom se vytvoří stopa ionizovaného vzduchu, která na krátký čas jasně zazáří a kterou právě vidíme jako světelný jev – meteor. Světelná stopa se udrží na obloze až několik sekund.