Obloha v měsíci listopadu 2017

Viditelnost planet

Planeta Merkur zůstává v listopadu nepozorovatelná. Nabídka planet v tomto měsíci je omezena na ranní oblohu, kdy můžeme pozorovat Venuši, Mars a Jupiter.

Na večerní listopadové obloze uvidíme pouze planetu Saturn. Budeme ji moci pozorovat ale jen na začátku měsíce nad jihozápadním obzorem, a to krátce. Zapadá kolem 18. hodiny. Nachází se na rozhraní souhvězdí Hadonoše a Střelce. Pro snadnější orientaci spatříme planetu u obzoru poblíž pravého okraje Mléčné dráhy.

Od poloviny listopadu bude na ranní obloze viditelný Jupiter, který byl od srpna nepozorovatelný. Vychází před 6. hodinou. Promítá se do souhvězdí Vah.

Na ranní obloze zůstávají planety Venuše a Mars. Najdeme je nad jihovýchodním obzorem. Venuše vychází po 5. hodině. Nalézá se v souhvězdí Vah. Její viditelnost se snižuje, pozorovatelná je jen do poloviny listopadu. Mars je v souhvězdí Panny, vychází mezi 3. a 4.hodinou.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

13. listopadu na ranní obloze budeme moci blízko obzoru pozorovat přiblížení planet Venuše a Marsu.

17. listopadu po půlnoci uvidíme seskupení Měsíce s planetami Venuší a Jupiterem.

17. listopadu nastane kolem 18. hodiny maximum meteorického roje Leonid. Očekává se 15 velmi rychlých světelných stop za hodinu. Aktivita roje začíná 6. listopadu a končí 30. listopadu.

Obloha v listopadu

Při pohledu nad západní obzor uprostřed listopadu kolem 21. hodiny večerní uvidíme hvězdy tzv. letního trojúhelníku. Nejvýše je Vega ze souhvězdí Lyry, pod ní jihovýchodním směrem je Deneb ze souhvězdí Labutě a nejníže nad západním obzorem je Altair ze souhvězdí Orla.

Nad jihem (v sektoru od jihozápadu k jihovýchodu) svítí hvězdy podzimních souhvězdí Pegase, Andromedy, Persea. Nápadní mlhavý obláček – galaxie v Andromedě - leží v blízkosti poledníku ve výšce přibližně 10 stupňů pod zenitem. Východní sektor oblohy je vyhrazen souhvězdím zimy. Nad obzorem spatříme oranžovou hvězdu Aldebaran, představující oko Býka, nad ním je výrazný shluk hvězd – otevřená hvězdokupa Plejády. Nad souhvězdím Býka se nalézá souhvězdí Vozky s nejjasnější hvězdou Capellou. Blíže k obzoru na severovýchodě si všimněme dvou nápadných hvězd Castor a Pollux, patřících do souhvězdí Blíženců. Nad obzorem na východě září hvězdy jednoho z nejkrásnějších souhvězdí Orion. Je příslibem přicházející zimy…

Leonidy

Na ranní obloze nalezneme souhvězdí jara. Podle jednoho z nich, souhvězdí Lva, byl nazván meteorický roj Leonidy. V tomto souhvězdí leží radiant roje, tj. místo, odkud zdánlivě vyletují meteorická tělíska prozrazující se při průletu atmosférou světelnou stopou, vznikající jejich hořením. V listopadu roku 1799 spatřil cestovatel Alexander Humboldt v jižní Americe z 11. na 12. listopadu tisíce létavic a bolidů meteorického roje Leonid, směřujících od severu k jihu. Domorodci vyprávěli o stejném roji, který se objevil na obloze v roce 1766. Jev se opakoval i v roce 1883. Ve čtvrt hodině se objevilo okolo 9000 meteorů nad obzorem vyletujících z jednoho místa. Na nebi bylo prý tolik létavic jako sněhových vloček za vánice.