Obloha v listopadu 2023

Viditelnost planet

Merkur a Mars jsou v listopadu nepozorovatelné. V první polovině noci můžeme pozorovat Saturn, Jupiter po celou noc. Venuše bude na ranní obloze.

Saturn bude na obloze v první polovině noci. Zapadá kolem půlnoci na začátku listopadu, po 22:30 na konci měsíce. Najdeme jej v souhvězdí Vodnáře.

Jupiter můžeme sledovat po celou noc. Najdeme jej jako výrazný objekt v souhvězdí Berana. Zapadá kolem půl sedmé ráno na začátku měsíce, a na konci kolem páté hodiny.

Vysoko nad jihovýchodním obzorem jako zatím výrazný objekt budeme moci ráno pozorovat Venuši. Začátkem listopadu se přesouvá ze souhvězdí Lva do souhvězdí Panny. Vychází před půl třetí na začátku, před půl čtvrtou na konci listopadu.

Ze zajímavých úkazů vybíráme

9. listopadu můžeme na ranní obloze pozorovat vysoko nad jihovýchodním obzorem Měsíc s Venuší.

18. listopadu ráno nastane maximum meteorického roje Leonidy. Očekává se 15 světelný velmi rychlých stop za hodinu. Aktivita roje začíná 6. listopadu a končí s koncem měsíce.

Obloha v listopadu

Při pohledu nad západní obzor uprostřed listopadu kolem 21. hodiny večerní, uvidíme hvězdy tzv. letního trojúhelníku. Nejvýše je Vega ze souhvězdí Lyry, pod ní jihovýchodním směrem je Deneb ze souhvězdí Labutě a nejníže nad západním obzorem je Altair ze souhvězdí Orla. Nad jihem (v sektoru od jihozápadu k jihovýchodu) svítí hvězdy podzimních souhvězdí Pegase, Andromedy, Persea. Nápadní mlhavý obláček – galaxie v Andromedě leží v blízkosti poledníku ve výšce 40 stupňů nad obzorem. Východní sektor oblohy je vyhrazen souhvězdím zimy. Nad obzorem spatříme oranžovou hvězdu Aldebaran, představující oko Býka, nad ním je výrazný okem viditelný shluk hvězd – otevřená hvězdokupa Plejády. Nad souhvězdím Býka se nalézá souhvězdí Vozky s nejjasnější hvězdou Capellou. Blíže k obzoru na severovýchodě si všimněme dvou nápadných hvězd Castor a Pollux patřících do souhvězdí Blíženců. Nad obzorem na východě září hvězdy jednoho z nejkrásnějších souhvězdí Orion.