Tisková zpráva: Oslavy 55. výročí založení hvězdárny