Ohlédnutí za (opět) rekordním rokem 2023

Rekordních 22726 návštěvníků! Tolik v průběhu roku 2023 přilákala Hvězdárna a planetárium Uherský Brod na své nejrůznější akce. V porovnání s rokem 2022 jde o třetinový nárůst návštěvnosti.

Děkujeme všem, kteří zavítali na naše akce. Moc si vážíme Vaší přízně a doufáme, že nám ji zachováte i v budoucnu.

Pořádané akce

V průběhu roku jsme celkem pořádali 348 akcí. Toto číslo zahrnuje pravidelná pozorování oblohy na hvězdárně, programy v planetáriu, přednášky pro veřejnost, kulturní akce a mnoho dalšího.

Tradiční populárně naučné přednášky na hvězdárně měli například Tomáš Přibyl, Dušan Majer, Miloslav Druckmüller nebo Petr Brož.

Pravidelná pozorování na hvězdárně a programy v planetáriu zase lákaly návštěvníky nejen ze všech koutů republiky, ale také ze zahraničí – kromě nedalekého Slovenska a Rakouska také z Německa, Velké Británie nebo Kanady.

Již druhým rokem je také naše nabídka akcí rozšířena o nedělní pozorování Slunce v období od května do září. Jsme rádi, že se tato novinka líbí, což jen dokládá o třetinu vyšší návštěvnost těchto pozorování v porovnání s rokem 2022.

Také letos jsme zabrousili mimo naše tradiční témata – došlo na cestopisnou přednášku o Jordánsku a povídání o Pokladech z kopců Slovácka.

Na co byl bohužel uplynulý rok chudý, byly mimořádné úkazy na obloze. Došlo tak pouze na podzimní částečné zatmění Měsíce, které však z větší části kazilo počasí. Hvězdárnu tak u příležitosti tohoto úkazu navštívilo pouze několik desítek návštěvníků.

Nečekané oživení poskytla listopadová polární záře, kterou bylo možné pozorovat z území České republiky a podařilo se nám ji vyfotografovat i u nás na hvězdárně.

Nenavštěvuje nás ale jen „běžná veřejnost“. Velkou část našich návštěvníků tvoří školy, školky, domy dětí a mládeže a nejrůznější spolky převážně ze Zlínského a Jihomoravského kraje. Jako skvělou učební pomůcku využívají především komentované procházky planetární stezkou a návštěvy planetária. Především v letních měsících ale také hvězdárnu, nebo možnost pozvat si nás s dalekohledem na svůj letní tábor.

Nesmíme opomenout ani kulturní akce, kterým se v letních měsících dařilo, i když nám občas počasí přidělalo nějaké vrásky. Na hvězdárně tak vystoupila Lucie Dobrovodská s kapelou HangOver, kapela RAMUZ z Bojkovic a uskutečnily se také tradiční Pohádky pod oblohou pořádané kolegyněmi z Knihovny Františka Kožíka.

Odborná činnost

Činnost hvězdárny však není pouze popularizačně-naučná. Činní jsme také v odborné sféře.

V září jsme tak hostili například mezinárodní seminář Sluneční sekce České astronomické společnosti a Sluneční patroly Astronomického ústavu Akademie věd.

Na naši hvězdárnu a do planetária zavítal také pověstný eBicykl – spanilá jízda astronomů napříč Českou a Slovenskou republikou.

V Planetáriu Ostrava jsme se  zúčastnili mezioborového semináře k problematice užívání světla v noci.

Za konzultační podpory Pavla Suchana (astronom, tiskový tajemník Astronomického ústavu Akademie věd ČR, popularizátor astronomie) a Hynka Medřického (světelný expert a vynálezce žárovky Vitae, zabývá se vlivem světla na zdraví lidí i zvířat) jsme zahájili projekt „Jaksesvítí.cz“, který se zabývá mapováním toho „jak svítíme“ ve městech kolem nás. Jedná se o největší výzkum svého druhu na území České a Slovenské republiky. Výsledky tohoto projektu budou premiérově prezentovány na jaře na setkání sekce APO České astronomické společnosti v Brně. Posléze pak také na webu projektu (jaksesviti.cz).

Z další činnosti

V uplynulém roce se ale děly věci také za pomyslnou oponou.

Navzdory všemu, co již zaznělo, za největší úspěch roku 2023 považujeme pro někoho možná drobnost. V listopadu byla hvězdárna po desítkách let žádostí konečně připojena k vodovodu. Naši zaměstnanci, pracovníci i návštěvníci se tak konečně nemusí bát tak běžné věci, jako „napít se vody z kohoutku“. Tato změna vedla nejen k významnému zvýšení pohodlí, ale také finančním úsporám – za každoroční povinné rozbory vody z původně využívané studny jsme museli platit desítky tisíc korun, i když jsme věděli, že voda nikdy nebude pitná (kvůli nevyhovujícímu stavu rozbory probíhaly 2-3x ročně).

Další novinkou je realizace rozšíření areálu hvězdárny o sousední pozemek. Cílem je umožnit rozvoj dalších aktivit na hvězdárně a nabídnout příjemnější prostředí pro návštěvníky letních akcí. Ještě před letními prázdninami byl pozemek díky dobrovolníkům z Uherskobrodského astronomického spolku oplocen. V tomto roce pak proběhne jeho zvelebení.

Na konci října jsme uvedli do provozu novinku pro návštěvníky našeho webu – spustili jsme veřejný test nové webkamery, která snímá prostor před hlavní budovou hvězdárny a zabírá také severní stranu města.

Astronomický kroužek

Vzdělávací Astronomický kroužek pro žáky a studenty základních a středních škol má na hvězdárně dlouholetou tradici a ve své podstatě stál za jejím samotným vznikem.

Těší nás, že ve školním roce 2023/2024 můžeme již podruhé spolupracovat s Domem dětí a mládeže. I díky němu kroužek v tomto školním roce navštěvuje více než 25 mladých zájemců o vesmír a svět kolem nás.

Uherskobrodský astronomický spolek

Na hvězdárně sídlí také Uherskobrodský astronomický spolek, který pořádá v průběhu roku hned několik akcí, pomáhá s činností hvězdárny a sám je činný v dalších oblastech.

Mezi nejoblíbenější akce se dlouhodobě řadí například Slunovrat nebo Keltský telegraf.

V běžném provozu zase pomáhá zajišťovat letní nedělní pozorování Slunce a pozorování noční oblohy.

Činnost spolku pravidelně podporuje Město Uherský Brod prostřednictvím dotací a nejinak tomu bylo v roce 2023. Pořízením nových okulárů pro naše přenosné dalekohledy se tak podařilo významným způsobem zvýšit kvalitu pozorování pro návštěvníky.

Výhled na rok 2024

Nový rok s sebou přináší nové výzvy a my doufáme, že se nám bude i nadále dařit je překonávat.

V programové nabídce pro vás letos připravujeme jednu novinku. Návštěvníci divadelních představení i jiných akcí na Domě kultury možná vědí, že před vybranými akcemi je možné zavítat také do planetária. A právě tuto nabídku plánujeme v nejbližších měsících rozšířit o nové „Desetiminutovky v planetáriu“. Před vybranými představeními bude možné vždy 45 a 30 minut před začátkem zavítat do planetária na krátký tematický desetiminutový program (u akcí začínajících v 19:00 tedy začátky v 18:15 a 18:30).

Menší změny dozná v tomto roce běžná otevírací doba. Například u hvězdárny budeme upravovat začátky pozorování noční oblohy, aby lépe odpovídaly západům slunce a době, kdy nastává tma. Tyto změny jsme dlouho odkládali kvůli slibovanému zrušení střídání času „už příští rok“, to je ale v tuto chvíli v nedohlednu. Drobných úprav dozná také otevírací doba planetária – zde ale ještě nemáme připraveny detaily.

Ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Uherském Brodě připravujeme velkou změnu v našem planetáriu – respektive před ním. Před letními prázdninami by měla doznat změn chodba, která k planetáriu vede z foyer Domu kultury. Tu nám vyzdobí svými malbami právě studenti ZUŠky pod vedením paní učitelky Lenky Blahové.

Kromě zmíněných věcí připravujeme také mnoho malých drobností a vylepšení. Věříme, že i tyto drobné novinky zpříjemní návštěvy hvězdárny a planetária.

Tou největší výzvou roku 2024 ale bude paradoxně výzva personální. Rok 2023 se nesl ve znamení balancování na velmi tenké hraně našich možností. Hvězdárna a planetárium Uherský Brod se proto pomalu dostává na důležité rozcestí. Jakou cestou bychom se rádi vydali je asi zřejmé a moc si vážíme, že máme v této věci podporu našeho provozovatele – Domu kultury. Jak se podaří vše vyřešit ukáže ale až čas. V tuto chvíli jsme teprve v začátcích přípravy návrhu řešení, které (až bude připraveno) nakonec musí schválit také vedení města Uherský Brod.

Poděkování

Kromě našich návštěvníků děkujeme v neposlední řadě také všem dobrovolníkům a pracovníkům, kteří zajišťují provoz hvězdárny a planetária.

Za velkou podporu a iniciativu při řešení našich problémů a nápadů na vylepšení děkujeme Ing. Radku Srncovi, řediteli Domu kultury. Bez jeho rad, pomoci a invence by se nám mnohé loňské novinky nepodařilo realizovat.

Díky také patří všem z Městského informačního centra a Odboru školství MěÚ za skvělou spolupráci, které si nesmírně vážíme. Nesmíme ale opomenout ani poděkování za perfektní přípravu a spolupráci při realizaci vodovodu na hvězdárně, které patří Odboru rozvoje města.